Search again

Found: 42  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
A Guide to useful Japanese sentense patterns-comparing and understanding the differences / Okamoto Makiko, Ujihara Youko.
Author
Makiko, Okamoto.
Published
Tokyo : J Research, 2008.
Call Number
495.65 Ma235G
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Akita reibun de manabu nihongo hyogen bunkei jiten / Meguro Makota .. [et al.].
Published
Tokyo : ASK, 2008.
Call Number
495.65 Ak315
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Atarashii Nihongogaku nyumon : kotoba no shikumi o kangaeru / Isao Iori.
Author
Iori, Isao.
Published
Tokyo : Surie Nettowaku, 2012.
Call Number
495.6 Io64A 2012
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Building word power in Japanese : using Kanji prefixes and suffixes / Timothy J. Vance.
Author
Vance, Timothy J.
Published
Japan : Kodansha, 2001.
Call Number
495.65 Va222B
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Bunka chukyu nihong \ Bunka Institute of Language.
Author
Bunka Institute of Language.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2004.
Call Number
495.6 Bu942
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Chukyu e iko : Nihongo no bunkei to hyogen 59 / Hirai Etsuko and Miwa Sachiko.
Author
Hirai Etsuko.
Published
Tokyo : 3A Corporation, 2004.
Call Number
495.682421 Hi668C
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Chuukyuu nihongo bunpou youten seiri pointo 20 \ Tomomatsu Etsuko and Wakuri Masaku.
Author
Tomomatsu, Etsuko.
Published
Tokyo : Suriiee Network, 2007.
Call Number
495.6 To661C
Location
BUU Library (BangSaen)

image

image
E de wakaru nihongo bamenbetsu hyogen nihyakugo / Kyoto nihongo kyoiku senta.
Published
Tokyo : Aruku, 2009.
Call Number
495.683421 Ed22
Location
BUU Library (BangSaen)

image
High score bunpo 1 kyu / Ochiai,Taro.
Author
Taro, Ochiai.
Published
Tokyo : Kokusho kankoukai, 2004.
Call Number
495.6 Ta191H
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Ikita reibun de manabu nihongo hyougen bunkei jiten : ei chu kan taiyaku tsuki. / Meguro Makoto.
Author
Meguro, Makoto.
Published
Tokyo : Asukushuppan, 2008.
Call Number
495.65 Me497I
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Itsuka dokoka de : sutori to katsudo de shizen ni manabu nihongo / Hagiwara Kazukiko.
Author
Hagiwara,Kazukiko.
Published
Tokyo. : 3A, 2008.
Call Number
495.6524 Ha145I
Location
BUU Library (BangSaen)

image
J Bridge for beginners / Satoru Koyama.
Author
Koyama, Satoru.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2007-
Call Number
495.6 Ko88J
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Jookyu keiyooshi / Mizue Sasama.
Author
Sasama, Mizue.
Published
Tokyo : ALC, 2001.
Call Number
495.65 Sa252J
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Kanji ehon \ Warabe Kimika.
Author
Warabe, Kimika.
Published
Tokyo : Hisakata child, 2007.
Call Number
495.6 Wa253K
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles