Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความเอยความลับ = Best kept secret / Jeffrey Archer ; สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล.
Author
อาร์เชอร์, เจฟฟรี่ย์.
Published
นนทบุรี : วรรณวิภา, 2560.
Call Number
น อ644ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
นารีประจัญบาน = Mightier then the Sword / Jeffrey Archer ; สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล.
Author
อาเชอร์, เจฟฟรีย์.
Published
นนทบุรี : วรรณวิภา, 2562.
Call Number
น อ617น 2562
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ปริศนาเงาอดีต = Only time will tell / Jeffrey Archer, เขียน ; สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล.
Author
อาเชอร์, เจฟฟรีย์.
Published
นนทบุรี : วรรณวิภา, 2559.
Call Number
น อ616ปร
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ผู้ยิ่งใหญ่ = First among equals / Jeffrey Archer ; กัณหา แก้วไทย, สุวิทย์ ขาวปลอด, ผู้แปล.
Author
อาร์เชอร์, เจฟฟรี่ย์.
Published
นนทบุรี : วรรณวิภา, 2563.
Call Number
น อ644ผย
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ฝืนฟ้าลิขิต = The sins of the father / Jeffrey Archer, เขียน ; สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล.
Author
อาร์เชอร์, เจฟฟรี่ย์.
Published
กรุงเทพฯ : วรรณวิภา, 2560.
Call Number
น อ644ฝน
Location
BUU Library (BangSaen)

image
หนี้เก่าแค้นใหม่ = Be careful what you wish for / Jeffrey Archer, เขียน ; สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล.
Author
อาเชอร์, เจฟฟรีย์.
Published
นนทบุรี : วรรณวิภา, 2561.
Call Number
น อ616ห 2561
Location
BUU Library (BangSaen)

image
หนึ่งเดียวคนนี้ = This was a man / Jeffrey Archer, เขียน ; สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล.
Author
อาเชอร์, เจฟฟรีย์.
Published
นนทบุรี : วรรณวิภา, 2562.
Call Number
น อ616หน 2562
Location
BUU Library (BangSaen)

image
เปี่ยมเล่ห์เสน่ห์ร้าย = Cometh the hour / Jeffrey Archer, เขียน ; สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล.
Author
อาเชอร์, เจฟฟรีย์.
Published
นนทบุรี : วรรณวิภา, 2562.
Call Number
น อ616ป 2562
Location
BUU Library (BangSaen)

image
เส้นทางนักสู้ = As the crow flies / Jeffrey Archer, เขียน ; กฤษฎา วิเศษสังข์, สุวิทย์ ขาวปลอด, แปล.
Author
อาร์เชอร์, เจฟฟรี่ย์.
Published
กรุงเทพฯ : วรรณวิภา, 2560.
Call Number
น อ644ส
Location
BUU Library (BangSaen)

image
แผนเด็ดปีกอินทรี = Honour among thieves / Jeffrey Archer เขียน ; จตุพร ธีรพล แปล ; บัญชร ชวาลศิลป์, บรรณาธิการ.
Author
อาร์เชอร์, เจฟฟรี่ย์.
Published
กรุงเทพฯ : คู่แข่งบุ๊คส์, 2537.
Call Number
น อ644ผ
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) | นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตกลง

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles