Search again

Found: 38  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Basic android app development ผู้แต่ง จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย.
Author
จักรชัย โสอินทร์.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2554.
Call Number
CDM4600
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
CD-ROM ช่วยเลือกธุรกิจ สุธี พนาวร.
Author
สุธี พนาวร.
Published
กรุงเทพฯ : ยูบีซีแอล บุ๊คส์, 2551.
Call Number
CDM4328
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
CD-ROM มัลติมีเดียสอนการใช้โปรแกรมชีวสารสนเทศ Bioinformatics tools : BIOIT.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553.
Call Number
CDM4010
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
Complete TOEIC test ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.
Author
ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : ไอ ดี ซี, 2559.
Call Number
CDM5658
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
กระท้อน สำนวน แสงเพ็ง ; บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.
Author
สำนวน แสงเพ็ง.
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น [ผลิตและจำหน่าย], 2551.
Call Number
CDM3917
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดตราด กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
Published
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554.
Call Number
CDM4522
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการของนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด รายวิชาการสื่อสารทางการตลาด รายงานการวิจัย / เกศสิรี ปั้นธุระ.
Author
เกศสิรี ปั้นธุระ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2552.
Call Number
CDM4463
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
การละเล่นของเด็กไทย ชัย เรืองศิลป์ เรียบเรียง ; บรรณาธิการ ถวิล มนัสน้อม ; บริษัท เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.
Author
ชัย เรืองศิลป์.
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซิส เอ็ดดูเคชั่น [ผลิตและจำหน่าย], [2552]
Call Number
CDM3716
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
การสื่อสารทางการตลาด เทศกาลงานประเพณี จังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษา งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 2 รายงานการวิจัย / เกศสิรี ปั้นธุระ.
Author
เกศสิรี ปั้นธุระ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553.
Call Number
CDM4462
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือคุณภาพ QC problem solving.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, [255-?]
Call Number
CDM4323
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image

image
คู่มือเซียนปราบไวรัส กำจัดสปายแวร์แก้ปัญหาภัยออนไลน์ อานันทยุทธ ทองเลี่ยม.
Author
อานันทยุทธ ทองเลี่ยม.
Published
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2552.
Call Number
CDM3446
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
ชวนเพื่อนตะลอนเขาแผงม้า วังน้ำเขียว ผู้เขียน : สุชาดา ลิมป์.
Author
สุชาดา ลิมป์.
Published
นนทบุรี : Core Function, [2552]
Call Number
CDM4051
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

image
บุกอวกาศ เสริมสกุล โทณะวนิก.
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซีส เอ็ดดูเคชั่น, 2551.
Call Number
CDM3775
Location
BUU Library (BangSaen)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles