Found: 47  Titles

Show:   Per Page
image
รัฐบาลดิจิทัลของไทย = Thailand Digital Government / อนุรัตน์ อนันทนาธร.
Author
อนุรัตน์ อนันทนาธร.
Published
ชลบุรี :
Call Number
321

image
การทำเครื่องประดับด้วยเทคนิคโมคุเมะ กาเนะ = Jewelry making by mokume gane technique / พรณรงค์ ปราศัย.
Author
พรณรงค์ ปราศัย.
Published
จันทบุรี :
Call Number
คงอ พ236ก 2554
Location
Chanthaburi Campus Library

image

image

image

image

image
การผลิตเครื่องประดับด้วยเทคนิคโมคุเมะ กาเนะ = Jewelry making by Mokume Gane Technique / ชุติมา ทองเลิศ.
Author
ชุติมา ทองเลิศ.
Published
จันทบุรี :
Call Number
คงอ ช617ก 2553
Location
Chanthaburi Campus Library

image
การทำเครื่องประดับโมเสคจากเปลือกหอยแมลงภู่ = Jewelry making by mosaic green mussel / ภัทรพร ใจสุข.
Author
ภัทรพร ใจสุข.
Published
จันทบุรี :
Call Number
คงอ ภ367ก 2551
Location
Chanthaburi Campus Library

image

image


เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) | นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตกลง

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles