สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Books Showroom ชั้น 2/ 2th Floor
Cartoon ชั้น 2/ 2nd Floor
Cartoon ชั้น 4/ 4th Floor
Chinese Studies Collection ชั้น 4/ 4th Floor
Korea Studies Collection 3rd Floor / ชั้น 3
กุญแจชุดศึกษากลุ่มชั้น 6/ 6th Floor
เกม ชั้น 2
งานนิพนธ์ปริญญาตรี 5/ 5th Floor
งานนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
จดหมายเหตุ (ห้อง 505) ชั้น 5/ 5th Floor
ชุดศึกษาด้วยตนเอง (CDI) ชั้น 6/ 6th Floor
ซีดีรอมมัลติมีเดีย (CDM) ชั้น 6/ 6th Floor
ดีวีดี (DVD) ชั้น 6/ 6th Floor
ถุงผ้าใส่หนังสือ
นวนิยายภาษาต่างประเทศ ชั้น 4/ 4th Floor
นวนิยายภาษาไทย ชั้น 4/ 4th Floor
บลูเรย์ (BRD) ชั้น 6/ 6th Floor
บาร์โค้ด
ปลั๊กไฟ
แผนที่ ชั้น 6
แผนภูมิ ชั้น 6
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
มุมการต่อต้านการค้ามนุษย์ ชั้น 3
มุมคุณธรรมชั้น 3
รูปภาพชั้น 6
เรื่องสั้นภาษาต่างประเทศชั้น 4/ 4th Floor
เรื่องสั้นภาษาไทย ชั้น 4/ 4th Floor
วารสารภาษาต่างประเทศ (ห้อง 104) ชั้น 1/ 1st Floor
วารสารภาษาต่างประเทศ (ห้อง 404) ชั้น 4/ 4th Floor
วารสารภาษาต่างประเทศ ชั้น 4/4 th Floor
วารสารภาษาไทย (ห้อง 104) ชั้น 1/1st Floor
วารสารภาษาไทย ชั้น 4/ 4 th Floor
วิทยานิพนธ์ชั้น 5/ 5th Floor
วีดิโอซีดิ (VCD) ชั้น 6/ 6 th Floor
สไลด์ชั้น 6
สื่อต้นฉบับ
สื่อประสม (KIT) ชั้น 6
หนังสือฉบับซ้ำ ชั้น 3/ 3rd Floor
หนังสือเด็กภาษาต่างประเทศชั้น 4/ 4th Floor
หนังสือเด็กและเยาวชนภาษาไทย ชั้น 4/ 4th Floor
หนังสือตลาดหลักทรัพย์
หนังสือภาคตะวันออก (ห้อง 505) 5/ 5th Floor
หนังสือภาษาต่างประเทศ (ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน ชั้น 2) ชั้น 2/ 2nd Floor
หนังสือภาษาต่างประเทศก่อน ค.ศ. 1970 ชั้น 7/ 7th Floor
หนังสือภาษาต่างประเทศปีพิมพ์ 1970-1996 ห้อง 110 ชั้น 1/ 1st Floor
หนังสือภาษาไทย พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ชั้น 3/ 3rd Floor
หนังสือภาษาไทยก่อน พ.ศ. 2546 ชั้น 7/ 7th Floor
หนังสือภาษาไทยฉบับซ้ำ ชั้น 7/ 7th Floor
หนังสือหายาก (ห้อง 505) ชั้น 5/ 5th Floor
หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศห้อง 505 ชั้น 5/ 5th Floor
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย (ห้อง 506) ชั้น 5/ 5th Floor
ห้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ
ห้องศึกษากลุ่ม
ออดิโอซีดี (CDS) ชั้น 6/ 6th Floor
วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว
สถาบันสมทบ
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles