Search again

Found: 12,948  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
50 ปี งานบริการโลหิต สภากาชาดไทย 2495 - 2545 / ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย.
Author
สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, 2545.
Call Number
361.7634 ก415 2495-2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
50 ปี ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี / [รวบรวมเรียบเรียง : ธีรชัย ทองธรรมชาติ, บุญรอด ปาณปุณณัง].
Author
ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2545.
Call Number
361.75 ยพส442ชบ 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ / มูลนิธิกาญจนบารมี.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2545.
Call Number
923.1593 ห499
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
Published
พระนครศรีอยุธยา : สถาบัน, 2545.
Call Number
923.1593 หส499
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
50 สุดยอดเทคนิคการผูกริบบิ้นสำหรับช่อดอกไม้และการห่อของขวัญ = Ribbons for special occasions
Published
กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2545?]
Call Number
745.5 ห556
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
5000 Fonts & Designer vol. 3
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2545.
Call Number
CDM1149
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
52 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด จนเป็นอัจฉริยะ / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง.
Author
ศักดิ์ บวร.
Published
กรุงเทพฯ : สมิต, 2545.
Call Number
649.1 ศ322ห
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
59 วิธีการทำงานให้ดีขึ้น / ประสาร มฤคพิทักษ์.
Author
ประสาร มฤคพิทักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
Call Number
158.7 ป411ห 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image

image
6 อภิมหาอาณาจักรธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.
Author
อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์.
Published
กรุงเทพฯ : พึ่งตน, 2545.
Call Number
381.109593 อ148ห
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles