Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Dekiru Nihongo. Shokyu honsatsu / [Dekiru Nihongo Kyoai Kaihatsu Purojekuto cho ; Shimada Kazuko kanshu]. - Shokyu Konsatsu.
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.682421 De328
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dekiru Nihongo. Shokyu, Honsatsu / [Dekiru Nihongo Kyozai Kaihatsu Purojekuto cho ; Shimada Kazuko kanshu].
Author
Shimada, Kazuko,
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.682421 Sh556De
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Mimi kara oboeru Nihongo Noryoku Nhiken chokai toreningu N4 : eigo chugokugo kankokugo kaisetsutsuki. / Obara Akiko, Yokoi Kazuko.
Author
Obara, Akiko.
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.6 Ob12M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo noryoku shiken N1-N2 : shiken ni deru bunpo to hyogen / Tsutsui Yumiko, Omura Reiko, Kita Tamiko cho.
Author
Tsutsui, Yumiko.
Published
Tokyo. : Kirihara, 2011.
Call Number
495.6 Ts882Ni
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo tagigo gakushu jiten : imeji de wakaru kotoba no imi to tsukaikata nihongo gakushushamuke meishi hen = a learners dictionary of multi-sense Japanese words: Nouns / [Arakawa Yohei hencho].
Author
Arakawa, Yohei,
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.6 Ar659N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles