Search again

Found: 20  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Chu, jokyu o oshieru / Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : The Japan Foundation, 2011.
Call Number
495.6071 Ch559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dekiru nihongo shokyuu oshiekata gaido & irasuto deta CD-ROM / Shimada Kazuko.
Author
Shimada, Kazuko.
Published
Tokyo : Aruku,, 2011.
Call Number
495.680071 Sh556D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dekiru nihongo watashi no bunpo noto. shokyu = わたしの文法ノート できる日本語初級 / Shimada Kazuko kanshu ; Dekiru Nihongo Kyozai Kaihatsu Purojekuto cho.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2011.
Call Number
495.6 De328
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dekiru Nihongo. Shokyu honsatsu / [Dekiru Nihongo Kyoai Kaihatsu Purojekuto cho ; Shimada Kazuko kanshu]. - Shokyu Konsatsu.
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.682421 De328
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dekiru Nihongo. Shokyu, Honsatsu / [Dekiru Nihongo Kyozai Kaihatsu Purojekuto cho ; Shimada Kazuko kanshu].
Author
Shimada, Kazuko,
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.682421 Sh556De
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gokakudekiru Nihongo noryoku shiken N3 / [chosha Asakura Minami, Ie Misako, Yamamoto Kyoko].
Author
Asakura, Minami.
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.68 As798G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hagemashite hagemasarete : 93-sai Masazojichan 56-nenkan no manga enikki / Takenami Shozo.
Author
Takenami, Masazo.
Published
Tokyo. : Kosaido Shuppan, 2011.
Call Number
306.850952 Ta136H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Introduction to kanji = 漢字マスターN5 : 日本語能力試験N5レベル.
Published
Tokyo : Sanshusha, 2011.
Call Number
495.6076 In16
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kanji for intermediate level = 漢字マスターN3 : 日本語能力試験N3レベル.
Published
Tokyo : Sanshusha, 2011.
Call Number
495.6076 Kn16
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Moji goi o oshieru / Kokusai Koryu Kikin cho.
Published
Tokyo : Hitsuji Shobo, 2011.
Call Number
495.681 Ko79M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo challenge. Kanji, N4-5 = Nihongo challenge / Karasawa Kazuko ... [et al.].
Published
Tokyo : Asuku, 2011.
Call Number
495.682421 Ni691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo kaiwaryoku toreningu bukku : bijinesu de hitsuyo na hasshinryoku o mi ni tsukeyo / Maki Okumura, Yuko Kamabuchi.
Author
Okumura, Maki.
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.683421 Ok41N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo noryoku shiken supa moshi. N3 / Kanshu, Okamoto Noriko ; chosha, Ishizuka Kyoko ... [et al.].
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.6 Ni55
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo oshaberi no tane / Sachiko Sawada ... [at al.].
Published
Tokyo : 3A Corporation, 2011.
Call Number
495.6071 Ni691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo tagigo gakushu jiten : imeji de wakaru kotoba no imi to tsukaikata nihongo gakushushamuke meishi hen = a learners dictionary of multi-sense Japanese words: Nouns / [Arakawa Yohei hencho].
Author
Arakawa, Yohei,
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
495.6 Ar659N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles