Search again

Found: 36  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
A Guide to useful Japanese sentense patterns-comparing and understanding the differences / Okamoto Makiko, Ujihara Youko.
Author
Makiko, Okamoto.
Published
Tokyo : J Research, 2008.
Call Number
495.65 Ma235G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Akita reibun de manabu nihongo hyogen bunkei jiten / Meguro Makota .. [et al.].
Published
Tokyo : ASK, 2008.
Call Number
495.65 Ak315
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Atarashii Nihongogaku nyumon : kotoba no shikumi o kangaeru / Isao Iori.
Author
Iori, Isao.
Published
Tokyo : Surie Nettowaku, 2012.
Call Number
495.6 Io64A 2012
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Building word power in Japanese : using Kanji prefixes and suffixes / Timothy J. Vance.
Author
Vance, Timothy J.
Published
Japan : Kodansha, 2001.
Call Number
495.65 Va222B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chukyu e iko : Nihongo no bunkei to hyogen 59 / Hirai Etsuko and Miwa Sachiko.
Author
Hirai Etsuko.
Published
Tokyo : 3A Corporation, 2004.
Call Number
495.682421 Hi668C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dekiru nihongo watashi no bunpo noto. shokyu = わたしの文法ノート できる日本語初級 / Shimada Kazuko kanshu ; Dekiru Nihongo Kyozai Kaihatsu Purojekuto cho.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2011.
Call Number
495.6 De328
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
E de wakaru nihongo bamenbetsu hyogen nihyakugo / Kyoto nihongo kyoiku senta.
Published
Tokyo : Aruku, 2009.
Call Number
495.683421 Ed22
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Ikita reibun de manabu nihongo hyougen bunkei jiten : ei chu kan taiyaku tsuki. / Meguro Makoto.
Author
Meguro, Makoto.
Published
Tokyo : Asukushuppan, 2008.
Call Number
495.65 Me497I
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Itsuka dokoka de : sutori to katsudo de shizen ni manabu nihongo / Hagiwara Kazukiko.
Author
Hagiwara,Kazukiko.
Published
Tokyo. : 3A, 2008.
Call Number
495.6524 Ha145I
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
J Bridge for beginners / Satoru Koyama.
Author
Koyama, Satoru.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2007-
Call Number
495.6 Ko88J
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Jookyu keiyooshi / Mizue Sasama.
Author
Sasama, Mizue.
Published
Tokyo : ALC, 2001.
Call Number
495.65 Sa252J
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kanzen master 2 KYU nihongo noryoku shiken bunpo.
Published
Tokyo : 3A network, 1997.
Call Number
495.6 Kz16

image
Mimi kara oboeru nihongo noryoku shiken 3 Kyu : Bunpo / Ando Eriko.
Author
Eriko, Ando.
Published
Tokyo : ALC , 2008.+
Call Number
495.6 Er68M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo 1,2,3 (Jou) / Terauchi Kuniko.
Author
Kuniko, Terauchi.
Published
Tokyo : ALC, 2007.
Call Number
495.65 Ku96N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo bunpo no ronten 43 : Nihongo rashisa no nazo ga hyokaisuru = 日本語文法の論点43 : 「日本語らしさ」のナゾが氷解する / Kondo Atsuko, Himeno Tomoko.
Author
Kondo, Atsuko,
Published
Tokyo : Kenkyusha, 2012.
Call Number
495.6 Ko82N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles