Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Bunpo o oshieru : Jissai no bamen de tsukaeru yoni naru tameni / Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Hitsuji Shobo, 2010.
Call Number
495.6071 Bu942
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chu, jokyu o oshieru / Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : The Japan Foundation, 2011.
Call Number
495.6071 Ch559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kaku koto o oshieru / Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : The Japan Foundation, 2010.
Call Number
495.6071 Ka13
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Moji goi o oshieru / Kokusai Koryu Kikin cho.
Published
Tokyo : Hitsuji Shobo, 2011.
Call Number
495.681 Ko79M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihon jijo, Nihon bunka o oshieru / Kokusai Koryu Kikin cho.
Published
Tokyo : Hitsuji Shobo, 2010.
Call Number
495.6071 No691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo kyoshi no yakuwari/kosu dezain / Kokusai Koryu Kikin cho ; [shippitsusha Kubota Yoshiko].
Published
Tokyo : The Japan Foundation, 2007.
Call Number
495.6071 Nh691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo noryoku shiken koshiki mondaishu N4 Japanese-language proficiency test / [chosaku henshu], Kokusai Koryu Kikin, Nihon Kokusai Kyoiku Shien Kyokai.
Author
Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2012.
Call Number
CDS2124
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongonouryoku shiken koushiki mondaishuu N1-N5 = Japanese-language proficiency test / [chosaku henshu], Kokusai Koryu Kikin, Nihon Kokusai Kyoiku Shien Kyokai.
Author
Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2012.
Call Number
495.6824 Ko79N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongonouryoku shiken koushiki mondaishuu N2 Japanese-Language Proficiency Test / c[chosaku henshu], Kokusai Koryu Kikin, Nihon Kokusai Kyoiku Shien Kyokai.
Author
Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Bonjinsha, c2012.
Call Number
CDS2123
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongonouryoku shiken koushiki mondaishuu N5 Japanese-language proficiency test / [chosaku henshu], [chosaku henshu], Kokusai Koryu Kikin, Nihon Kokusai Kyoiku Shien Kyokai.
Author
Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2012.
Call Number
CDS2122
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongonouryoku shiken koushiki mondaishuu N5 Japanese-language proficiency test / [chosaku henshu], Kokusai Koryu Kikin, Nihon Kokusai Kyoiku Shien Kyokai.
Author
Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2012.
Call Number
CDS2125
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Onsei o oshieru / Kokusai Koryu Kikin cho.
Published
Tokyo : Hitsuji Shobo, 2009.
Call Number
495.6071 Ko79O
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Shokyu o oshieru / Kokusai Koryu Kikin cho.
Published
Tokyo : The Japan Foundation, 2007.
Call Number
495.6071 Sh559
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles