Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Kuai le shi guang you er Han yu. Chen Li, Dong Linli bian zhu ; Dong Linli Ying wen fan yi ; Zhao Yang Ying wen shen ding ; Tang Lu, Liu Dehui hui hua.
Author
Chen, Li.
Published
Beijing : Peking University Press,c2005.
Call Number
495.1 Ch518Kp
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kuai le shi guang you er Han yu. Liu Delian, Liu Yan bian zhu ; Dong Linli Ying wen fan yi ; Wang Dingli hui hua.
Author
Liu, Delian.
Published
Beijing : Peking University Press, 2005.
Call Number
495.1 Li783K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Magic mirror / Jennifer Sun, Alex Shirran, Bai Lian.
Author
Sun, Jennifer.
Published
Beijing : Peoples Education Press, 2008.
Call Number
495.18 Su957M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Meihouwang Han yu ci yu ka pian 1= Monkey king Chinese word cards 1 / bian zhu, Liu Fuhua, Wang Wei, Zhou Ruian.
Author
Liu, Fuhua.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
Call Number
495.1 Li783Me
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Meihouwang Han yu ci yu ka pian 3 = Monkey King Chinese word cards 3/ bian zhu, Liu Fuhua, Wang Wei, Zhou Ruian.
Author
Liu, Fuhua.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
Call Number
495.1 Li783Mm
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Monkey king chinese = Meihouwang Han yu (you er) / bian zhu, Liu Fuhua, Wang Wei, Zhou Ruian .
Author
Liu, Fuhua.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
Call Number
495.1834 Li783M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Monkey king Chinese = Meihouwang Han yu (you er) / Liu Fu Hua, Wang Wei, Zhou Rui An.
Author
Liu, Fu Hua.
Published
Beijing : Beijing Language Culture University Press, 2010.
Call Number
495.1 Li783Mo
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
My family / Jennifer Sun, Alex Shirran, Bai Lian.
Author
Sun, Jennifer.
Published
Beijing : Peoples Education Press, 2008.
Call Number
495.18 Su957F
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Numbers / Jennifer Sun, Alex Shirran, Bai Lian.
Author
Sun, Jennifer.
Published
Beijing : Peoples Education Press, 2008.
Call Number
495.18 Su957N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Quwei hanyu pinyin keben / Cai Yunling, Liu Delian.
Author
Cai, Yunling.
Published
Beijing : World Publishing Corporation, 2007.
Call Number
495.1 Ca133Q
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Shi jie shao er han yu = World young learners Chinese / Runxin Li.
Author
Runxin, Li.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
Call Number
495.1824 Ru942S
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Shui hu zhuan.
Published
China : San Lian Shu Dian, 1995.
Call Number
E Sh562 1995
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Tan chi de xiao gou = Greedy puppy / [Ho Guanbin bian hui ; Cai Guanping fan yi.]
Author
Hou, Guanbin.
Published
Beijing : Hai tun chu ban she, 2006.
Call Number
495.186421 Ho835T
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
The Dragon tribe / Kim Xiong ; translated by Clarissa Yu Shen.
Author
Xiong, Kim,
Published
Palo Alto, CA : Better Chinese, c2008.
Call Number
813.54 Xi6D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Where is mum / Jennifer Sun, Alex Shirran, Bai Lian.
Author
Sun, Jennifer.
Published
Beijing : Peoples Education Press, 2008.
Call Number
495.18 Su957W
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles