Search again

Found: 578  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก / ปีเตอร์ ไรลีย์, ผู้เขียน ; ไคลฟ์ คาร์เพนเตอร์, ที่ปรึกษา ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้แปล.
Author
ไรลีย์, ปีเตอร์.
Published
กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิง, 2557.
Call Number
030 ร951ร 2557
Location
Chanthaburi Campus Library

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของพืช / คามิลลา เดอ ลา เบอโดแยร์,เขียน ; สิทธิพร ยะศะนพ, แปล.
Author
เดอ ลา เบอโดแยร์, คามิลลา.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2557.
Call Number
580 ด915ห 2557
Location
Chanthaburi Campus Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles