Search again

Found: 47  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Li ji tu dian = The illustrated book of rites / bian hui Zhou Chuncai ; fan yi He Jun ; shen ding Hannah Deacon .
Author
Zhou, Chuncai.
Published
Beijing : dolphin Books, c2006.
Call Number
299.51282 Zh63L 2006
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Liao zhai zhi yi xuan = Selections from strange tales from the Liaozhai studio / Pu Songling zhu ; Zhang Youhe ji jiao ; Huang Youyi ... [et al.] ying yi .
Author
Pu, Songling,
Published
Beijing : Foreign Language Press, c2010.
Call Number
895.134 Pu976L
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Luo tuo Xiangzi = Camel Xiangzi / written by Lao She ; translated by Shi Xiaojing
Author
Lao, She,
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2001.
Call Number
895.135 La298L
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Men & women / Yuan Li.
Author
Yuan, Li.
Published
Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
Call Number
808.879 Yu94M 2006
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Mr. ma & son : a sojourn in London / Written by Lao She ; translated by Julie Jimmerson.
Author
Lao, She,
Published
Beijing Shi : Foreign Languages Press, 2001.
Call Number
895.135 La298M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nazha nao hai = Ne Zha shaking the seas / Chu Yi ; translated by Liu Guangdi.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Na334 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Niu lang zhi n? = The cowherd and the girl weaver / gai bian: Chu Yi ; fan yi: Liu Guangdi .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ni733 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nu shen = The Goddesses / written by Guo Moruo ; translated by John Lester and A. C. Barnes .
Author
Guo, Moruo.
Published
Beijing Shi : Foreign Languages Press, 2001.
Call Number
895.1152 Gu977N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nu wa bu tian = Nv Wa mends the sky / Wang Yangguang ; translated by Liu Yonghou.
Author
Wang, Yangguang.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Wa246N 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Outlaws of the marsh = Shui hu zhuan / written by Shi Naian and Luo Guanzhong ; translated by Sidney Shapiro.
Published
Beijing : Foreign Languages Press, c2009.
Call Number
895.1346 Sh562O
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Pang huang = Wandering / written by Lu Xun ; translated by Yang Xianyi, Gladys Yang.
Author
Lu, Xun,
Published
Beijing Shi : Foreign Language Press, 2000.
Call Number
895.13 Lu926P
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Pangu kai tian = Pan Gu created heaven and earth / gai bian : Wu Wei ; fan yi : Liu Guangdi .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Pa191 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Qi yuan = Garden of repose / written by Ba Jin ; translated by Jock Hoe.
Author
Ba, Jin,
Published
Beijing Shi : Foreign Languages Press, 2001.
Call Number
895.13 Ba111Q
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Qian zhe dong xi = Money talks / Li Yuan bian yi.
Published
Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
Call Number
808.879 Mo742M 2006
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
San guo zhi yan yi = Three kingdoms / Attribute to Luo Guanzhong ; Translated by Moss Roberts.
Author
Luo, Guanzhong,
Published
Beijing : Foreign Languages Press, c2000.
Call Number
895.1 Lu964S
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles