Search again

Found: 11  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Change ben yue = Change flying to the moon / Wang Zhiwei ; translated by Liu Younghou.
Author
Wang, Zhiwei.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Wa246C 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Da Yu zhi shui / gai bian Ye Feng ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu Ye Feng, Jiang Ning = Yu the great conquered the flood / adapted by Ye Feng ; translated by Liu Guangdi ; illustrated by Ye Feng, Jiang ...
Author
Ye, Feng.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ye52D 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hou yi she ri = Houyi shoots down the Suns / gai bian : Wang Zhiwei ; fan yi : Liu Yonghou .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ho844 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Jingwei tian hai / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Yu Jun ... [et al.] = Jingwei filling up the sea / adapted by Wang Yangguang ; translated by Liu Yonghong ; illustrated by Yu J...
Author
Wang, Yangguang.
Published
2005
Call Number
398.20951 Wa246J 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kua fu zhui ri = Kua Fu races with the Sun / Gai bian : Wang Yangguang ; fan yi : Liu Yonghou .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ku95 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nazha nao hai = Ne Zha shaking the seas / Chu Yi ; translated by Liu Guangdi.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Na334 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Niu lang zhi n? = The cowherd and the girl weaver / gai bian: Chu Yi ; fan yi: Liu Guangdi .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ni733 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nu wa bu tian = Nv Wa mends the sky / Wang Yangguang ; translated by Liu Yonghou.
Author
Wang, Yangguang.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Wa246N 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Pangu kai tian = Pan Gu created heaven and earth / gai bian : Wu Wei ; fan yi : Liu Guangdi .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Pa191 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Shennong bian yao = Shen nongs miracle herbs / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Li Chunming ... [et al.] .
Author
Wang, Yangguang.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Wa246S 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Yu gong yi shan = Yu Gong removed the mountains / gai bian Cai Yunhui, Zhang Guangshuai ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu Cai Yunhui, Zhang Guangshuai .
Author
Cai, Yunhui.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ca133Y 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles