Search again

Found: 934  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Bao kan yu yan ji chu jiao cheng / Xiao Li bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2005.
Call Number
495.1824 Ba221
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao zhi shang de Zhongguo : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng / Wang Hailong zhu = Reading China through newspaper contextual comprehesion & pedagogical practice / Hailong Wang .
Author
Wang, Hailong.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004.
Call Number
495.1824 Wa246B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Basic conversational chinese / Zheng Guoxiong.
Author
Zheng, Guoxiong.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture Unversity Press, 2002.
Call Number
495.1 Zh63B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beginners Chinese.
Published
Beijing : Sinolingua, c2010.
Call Number
495.1 Be417
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing / Douglas Scott.
Author
Scott, Douglas.
Published
Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2008.
Call Number
915.1156 S431B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing : Green capital of China / edited by Jing Changshun ; text by Yao Tian xin ; English translation by Linda Xu.
Author
Yao, Tianxin.
Published
Beijing : Foreign Languages Press, c2008.
Call Number
915.1156 Ya25B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing : the city and the people.
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2005.
Call Number
915.1156 Be422Be
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing : welcome maps.
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2008.
Call Number
915.1156 Be422
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing at play : common peoples approach to health and happiness : two sisters journey into the park-culture of Beijing / Hongmei Lu and Dongmei Lu .
Author
Lu, Hongmei.
Published
China : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
363.68 Lu926B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing dang dai guo hua you xiu zuo pin ji / "Beijing dang dai guo hua you xiu zuo pin zhan" zu wei hui bian.
Published
Beijing : Foreign Language Press, 2005.
Call Number
759.951 Fi495
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing days / Jon Burris.
Author
Burris, Jon.
Published
Beijing : Foreign Language Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2008.
Call Number
915.115604 Bu971B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing guide / Edgar Lee, Xiaowei Liu, editor.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
915.1156 Be422B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing jiu ying : lao ming xin pian ji lu de li shi = History recorded by postcards : old postcards of Peking / [Zheng Jiechu bian zhu]
Published
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2008.
Call Number
915.1156 Be422Bj
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing legends / Jin Shoushen ; translated by Gladys Yang.
Author
Jin, Shoushen.
Published
Beijing : Foreign Language Press, 2005.
Call Number
398.20951 Ji61B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beijing pointers : daily phrases, Olympic terms with Pinyin index.
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2006.
Call Number
428.24951 Be422B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles