Search again

Found: 40  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Architecture of ancient China : Pagodas and Yu hao, bridges of ancient China, story of the Great wall / adapted by Zhu Kang ; illustrated by Hong Tao and Feng Congying
Author
Zhu, Kang.
Published
Beijing : Dolphin books, c2005.
Call Number
720.951 Z63A 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao bei di yi = baby first / Nansheng Xia.
Author
Xia, Niansheng.
Published
[Beijing] : Beijing Normal University Publishing Group, 2008.
Call Number
813.54 Xi6B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bringing back the scriptures.
Published
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2007.
Call Number
895.134 B858B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bunny skipping / Jiangsu Children s Publishing House.
Published
Jiangsu : Jiangsu Children s Publishing House, 2006.
Call Number
895.1352 Bu942
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese folk tales / adapter Zhao Jie ; Illustrator Sun Yuguang, Zhang Ming ; translator Guo Bingke = Zhongguo min su gu shi / gai bian Zhao Jie ; hui hua Sun Yuguang, Zhang Ming ; fan yi Guo Bingke.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ch539 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chung-kuo shih ke chieh jih ti ch‘uan shuo / bian hui Zhan Tong = Legends of ten Chinese traditional festivals / illustrator Zhan Tong.
Published
Beijing : Dolphin Books, 1997.
Call Number
394.26951 Ch559 1997
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Da nao tian gong = Rebellion against heaven/ Gai bian : Chu Yi ; fan yi : Liu Guangdi .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Da111 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Distinguished doctors of ancient China / written by Zhu Kang ; illustrated by Hong Tao and Feng Congying.
Author
Zhu, Kang.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
530.22 Zh63D 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Easy Chinese for kids 1 ; Teachers guide = Ex tong gu wei zhang wen jiao shi show / De-an Wu Swihart, Lung-hua Hu.
Author
Wu, De-an Swihart.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009.
Call Number
495.1 Wu959Et
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Easy Chinese for kids 1 = Ex tong gu wei zhang wen / De-an Wu Swihart and Lung-hua Hu.
Author
Wu, De-an Swihart.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009.
Call Number
495.1 Wu959E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Er tong Han yu / bian zhu Liu Xun, Zhang Yajun, Ding Yongshou ; cha tu Li Shiji ; Ying yi Zhang Yun = Chinese for children / compiled by Liu Xun, Zhang Yajun, Ding Yongshou ; illustrated by Li Shiji ;...
Author
Liu, Xun,
Published
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1987- 1988
Call Number
495.1 Li783E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gong gong qi che de gu shi = Bus adventures / Zhaohui Xu ; [translators], Mary Hennock, Nicholas Smith .
Author
Xu, Zhaohui.
Published
[Beijing] : Beijing yu yan da xue chu ban she = Beijing Language and Culture University Press, 2008.
Call Number
813.54 Xu8G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hai zi bi du zhi zhong guo shen hua = 孩子必读之中国神话 / Li Weiming.
Author
Li, Weiming.
Published
Jinan : Meishu, 2010.
Call Number
398.20951 Li693H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hou zi he da xiang = The monkey and the elephant / [Ho Guanbin bian hui ; Cai Guanping fan yi.]
Author
Hou, Guanbin.
Published
Beijing : Hai tun chu ban she, 2006
Call Number
495.186421 Ho835H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
I like the holiday gift of the interesting chinese character game books : red ants / Zhou Jing.
Author
Zhou, Jing.
Published
Shanghai : China Press, 2006.
Call Number
895.1352 Zh63I
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles