Search again

Found: 110  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Business chinese / Huang Weizhi.
Author
Huang, Weizhi.
Published
Beijing : Sinolingua, 2002
Call Number
495.1824 Ha874B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chang yong Han zi bu shou = The most common Chinese radicals / Zhang Pengpeng zhu
Author
Zhang, Pengpeng.
Published
Beijing : Sinolingua, 2001
Call Number
495.111 Zh63C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Cheng zhang Han yu = Pep up your Chinese / Cheng zhang Han yu bian xie zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
Call Number
495.1 Ch518Cz
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : approaching Chinese = Zhongguo quan jing : chu ji han yu / Lu Bi Song zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2001-2002.
Call Number
495.1824 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese for business = Zhongguo quan jing : shang mao han yu / Huang Weizhi, Yang Tingzhi bian zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu ...
Author
Huang, Weizhi.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Hu874C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : lu you Han yu, jiu zhou xing / Liu Daozun bian zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian ...
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Ci539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese phonetics = Zhongguo quan jing : han yu yu yin dao ru / Wu Shuping, Shao Yi Peng bain zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu b...
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Cn539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : intermediate Chinese = Zhongguo quan jing : zhong ji Han yu / Wu Shuping zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2000-2001.
Call Number
495.1824 Ca539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese characters in pictures= Hua shuo Han zi / Wang Chun, Zheng Chongqing bian zhu ; Tao Weiye cha tu hui hua.
Author
Wang, Chun.
Published
Beijing : Sinolingua, 2005.
Call Number
495.1824 Wa246Ch
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese for children : Book 1 ; students book / Yifei Zhu.
Author
Zhu, Yifei.
Published
Shanghai : Shanghai Foreign Languages Education Press, 2008.
Call Number
495.1 Zh63Ch Bk.1
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese for children : Book 7 ; students book.
Published
Shanghai : Shanghai Foreign Languages Education Press, 2008.
Call Number
495.1 Zh63Ch Bk.7
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese of children delight for beginners / Hongyu Zhang.
Author
Zhang, Hongyu.
Published
Beijing ; Peking University Press, 2006.
Call Number
495.1 Zh63Cc
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chu ji Han yu yue du jiao cheng = Elementary Chinese reading course / Zhang Shitao, Liu Ruoyun bian zhu.
Author
Zhang, Shitao.
Published
Beijing : Peking University Press, 2002-2003.
Call Number
495.1834 Zh63Ch
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chu xing kou yu = Travel talk / Li Shu Juan, Yan Ni.
Author
Li, Shu Juan.
Published
Bei jing : Sinolingua, c2007.
Call Number
495.1834 Li693C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Common Chinese patterns 330 / Chen Ru, Zhu Xiao Yan.
Author
Chen, Ru.
Published
Beijing : Sinolingua,, c2010.
Call Number
495.1 Ch518C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles