Search again

Found: 96  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
A key to Chinese speech and writing = Han yu yu yan wen zi qi meng / Joel Bellassen ; with the collaboration of Zhang Pengpeng ; translator, Christian Artuso .
Author
Bellassen, Joel.
Published
Beijing : Sinolingua, 1997
Call Number
495.1 Be436K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
A+ chinese I / Carol Chen.
Author
Chen, Carol.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2010.
Call Number
495.18 Ch518A 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
An easy approach to Chinese / Sisa.
Author
Sisa.
Published
Beijing : Sinolingua, c2003.
Call Number
495.182421 Si622E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao zhi shang de Zhongguo : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng / Wang Hailong zhu = Reading China through newspaper contextual comprehesion & pedagogical practice / Hailong Wang .
Author
Wang, Hailong.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004.
Call Number
495.1824 Wa246B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Biao zhun han yu jiao cheng : yu yin pian = Standard Chinese course : / Huang zheng cheng, xiong wen hua.
Author
Huang, Zheng Cheng.
Published
Beijing : Peking University Press, 2007.
Call Number
495.1824 Hu874B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Huang Li, Qian Xujing bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004-2005.
Call Number
495.1824 Bo789
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. chu ji, qi bu pian = The learned Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jingning bian zhu .
Published
Beijing : Peking University Press, 2004-2005.
Call Number
495.1824 Bo789B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Business chinese for beginner : speaking / Wang Min, Zhang Baoling.
Author
Wang, Min.
Published
Beijing : Foreign Languages Teaching and Research Press, 2007.
Call Number
495.1824 Wa246Bs
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : approaching Chinese = Zhongguo quan jing : chu ji han yu / Lu Bi Song zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2001-2002.
Call Number
495.1824 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese for business = Zhongguo quan jing : shang mao han yu / Huang Weizhi, Yang Tingzhi bian zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu ...
Author
Huang, Weizhi.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Hu874C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese for tourism = Zhongguo quan jing : lu you Han yu, jiu zhou xing / Liu Daozun bian zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian ...
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Ci539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese phonetics = Zhongguo quan jing : han yu yu yin dao ru / Wu Shuping, Shao Yi Peng bain zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu b...
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Cn539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : intermediate Chinese = Zhongguo quan jing : zhong ji Han yu / Wu Shuping zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2000-2001.
Call Number
495.1824 Ca539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese international master of education curriculum study / Jiang Xiao.
Author
Jiang, Xiao.
Published
Beijing : World Publishing, 2009.
Call Number
495.107 Ji61C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese proficiency test syllabus speaking / Confucius Institute Headquaters.
Published
Beijing : Commercial Press, 2010.
Call Number
495.1 Ch539C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles