Search again

Found: 60  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Kuai le Zhongguo--xue Han yu. Happy China-learning Chinese / "Kuaile Zhongguo- xue Han yu" jie mu zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2005.
Call Number
495.183421 Ku95S
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kuai le Zhongguo--xue Han yu. Happy China-Learning Chinese / Zhongguo zhong yang dian shi tai ; "Kuai le Zhongguo-xue Han yu" lan mu zu bian .
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
Call Number
495.183421 Ku95
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kuai le Zhongguo--xue Han yu. Happy China-Learning Chinese / Zhongguo zhong yang dian shi tai ; "Kuai le Zhongguo-xue Han yu" lan mu zu bian .
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2006.
Call Number
495.183421 Ku95K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kuai le Zhongguo--xue Han yu. Happy China-Learning Chinese / Zhongguo zhong yang dian shi tai ; "Kuai le Zhongguo-xue Han yu" lan mu zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2007.
Call Number
495.183421 Ku95J
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kuai le Zhongguo-xue Han yu. Happy China-Learning Chinese / "Kuai le Zhongguo-xue Han yu" jie mu zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2005.
Call Number
495.183421 Ku95W
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kuai le Zhongguo-xue Han yu. Happy China-Learning Chinese / Zhongguo zhong yang dian shi tai ; "Kuai le Zhongguo-xue Han yu" lan mu zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2007.
Call Number
495.183421 Ku95H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Lu : duan qi su cheng wai guo ren han yu hui hua ke ben = Chinese conversation for foreigners / zhu bian Zhao Jinming ; he zhu Su Yingxia, Hu Xiaobin.
Author
Su, Yingxia.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2002.
Call Number
495.15 Su938L
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Man hua Han yu 101 ju : CEO pian = Chinese 101 in cartoons : for CEOs / Zhang Jing, Chen Xiaoning, Fu Mei bian zhu ; Guo Hui, Xue Yuwei yi ; Huang Junsheng cha tu.
Author
Zhang, Jing.
Published
Beijing : Sinolingua, c2008.
Call Number
495.1834 Zh63M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Man hua Han yu 101 ju. Chinese 101 in cartoons. Hou Kun bian zhu ; J. Y. Standaert yi ; Huang Junsheng cha tu.
Author
Hou, Kun.
Published
Beijing : Sinolingua, c2009.
Call Number
495.1834 Ho835M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Mo li Han yu : chu ji Han yu kou yu= Magic Chinese / Yao Xiaolin, He Wei, Lin Qiqian bian zhu ; Tang Fengzhen Ri wen zhu shi ; Zhang Shizhen Han wen zhu shi ; Ni Ying zheng wen cha tu.
Author
Yao, Xiaolin.
Published
Beijing : Peking University Press, 2003.
Call Number
495.1824 Ya25M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
New concept chinese / Zhang Yuan, Liu Delian.
Author
Zhang, Yuan.
Published
Beijing : Beijing University Publication, 2003.
Call Number
495.1824 Zh63N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Say it in Chinese = Xue Zhongguo hua shou ce / Cheng Huang.
Author
Cheng, Huang.
Published
Beijing : Sinolingua, c2008.
Call Number
495.183421 Ch518S 2008
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Say it now! - a complete handbook of spoken Chinese / Beijing Language And Culture University Press.
Published
Beijing : Beijing Language And Culture University Press, 2007.
Call Number
495.1824 Sa274
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Shen me shi hou shuo shen me hua = When to say what / Feng Sheng Li, Liao Hao Xiang, Wang Qiu Yu bian = Shengli Feng, Haohsiang Liao, Qiuyu Wang.
Published
Beijing : Commercial Press, 2008.
Call Number
495.1824 Sh546
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Sheng huo kou yu = Daily life talk / zhu bian: Li Shujuan ; ben ce zuo zhe: Li Shujuan ; Ying wen gai gao : Michael Williams.
Author
Li, Shujuan.
Published
Beijing : Sinolingua, c2008.
Call Number
495.1834 Li693S
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles