Search again

Found: 15  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Chinese 101 in cartoons : for travelers / Zhang Qing, Chen Xiao Ning, Peng Fu.
Author
Zhang, Qing.
Published
Beijing : Sinolingua, c2008.
Call Number
495.1834 Zh63Ct
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Experiencing Chinese : elementary workbook / Jiang Liping.
Author
Jiang, Liping.
Published
Beijing : Higher Education Press, 2008-2009.
Call Number
495.1834 Ji61E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Experiencing Chinese : high school, workbook / Ben She Yi Ming.
Author
Ben, She Yi Ming.
Published
Beijing ; Higher Education Press, 2008-
Call Number
495.1834 Be456Eh
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Experiencing chinese : middle school, workbook / Ben She Yi Ming.
Author
Ben, She Yi Ming.
Published
Beijing : Higher Education Press, 2008-
Call Number
495.1834 Be456E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Experiencing Chinese : student book elementary school.
Published
Beijing : Higher Education Press, 2008-
Call Number
495.1834 Ex96Es
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Experiencing Chinese : workbook elementary school / Zhang Hong, Yue Wei bian.
Published
Beijing : Higher Education Press, 2008-
Call Number
495.1834 Ex96E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Han yu300 gou = Chinese 300 / Bei jing yu yan da xue.
Published
Beijing : Sinolingua, 2008.
Call Number
495.183421 Ha233H 2008
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Happy China-learning Chinese = Kuai le Zhongguo--xue Han yu : Xianggang pian / Kuai le Zhongguo-xue Han yu lan mu zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
Call Number
495.1 Hp252
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kuai le Zhongguo--xue Han yu. Happy China-Learning Chinese / "Kuai le Zhongguo - xue Han yu" lan mu zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
Call Number
495.183421 Ku95X
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Man hua Han yu 101 ju : CEO pian = Chinese 101 in cartoons : for CEOs / Zhang Jing, Chen Xiaoning, Fu Mei bian zhu ; Guo Hui, Xue Yuwei yi ; Huang Junsheng cha tu.
Author
Zhang, Jing.
Published
Beijing : Sinolingua, c2008.
Call Number
495.1834 Zh63M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Say it in Chinese = Xue Zhongguo hua shou ce / Cheng Huang.
Author
Cheng, Huang.
Published
Beijing : Sinolingua, c2008.
Call Number
495.183421 Ch518S 2008
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Shen me shi hou shuo shen me hua = When to say what / Feng Sheng Li, Liao Hao Xiang, Wang Qiu Yu bian = Shengli Feng, Haohsiang Liao, Qiuyu Wang.
Published
Beijing : Commercial Press, 2008.
Call Number
495.1824 Sh546
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Sheng huo kou yu = Daily life talk / zhu bian: Li Shujuan ; ben ce zuo zhe: Li Shujuan ; Ying wen gai gao : Michael Williams.
Author
Li, Shujuan.
Published
Beijing : Sinolingua, c2008.
Call Number
495.1834 Li693S
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Travel in Chinese / The Program Group of Travel in Chinese.
Published
Beijing : Foreign Languages Teaching and Research Press, 2008-2010.
Call Number
495.183421 Tr779T
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Wo he Zhogguo = me and China / Qian He, Yenna Wu, Ying Petersen.
Author
He, Qian.
Published
New York : McGraw-Hill, c2008.
Call Number
495.18 He432W
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles