Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Abstract Bar และเรื่องสั้นอื่นๆ / ปอ เปรมสำราญ.
Author
ปอ เปรมสำราญ.
Published
กรุงเทพฯ : P.S., 2560.
Call Number
ร.ส. ป499อ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
The young black : เรื่องราวของสุภาพสตรีชุดดำ กับความทรงจำจากเงามืด / ทรงศีล ทิวสมบุญ.
Author
ทรงศีล ทิวสมบุญ.
Published
กรุงเทพฯ : Fullstop, 2560.
Call Number
ร.ส. ท151ด
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การกลับมาของเจ้าชาย(หนุ่ม)น้อย = The return of young prince / A. G. Roemmers, เขียน ; ศรรวริศา เมฆไพบูลย์, แปล.
Author
โรมเมร์ส, อาร์. เค.
Published
กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2560.
Call Number
ร.ส. ร941ก 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ทำลาย, เธอกล่าว = Destroy, she said / บรรณาธิการ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา.
Author
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา,
Published
นครปฐม : เม่นวรรณกรรม, 2560.
Call Number
ร.ส. ท431 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นักแสดงสด / สาคร พูลสุข, เขียน.
Author
สาคร พูลสุข.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว, 2560.
Call Number
ร.ส. ส628น
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า / จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์.
Author
จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์.
Published
กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560.
Call Number
ร.ส. จ527ป
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ลวงล่าเงา = Dark matter / Blake Crouch, เขียน ; ธิดา ผลิตผลการพิมพ์, แปล.
Author
เคราซ์, เบล็ค.
Published
กรุงเทพฯ : Maxx, 2560.
Call Number
น ค749ล
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
วันหนึ่งความทรงจำจะทำให้คุณแตกสลาย / จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท.
Author
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท.
Published
นครปฐม : เม่นวรรณกรรม, 2560.
Call Number
ร.ส. จ473ว 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
เสน่หานุสรณ์ / เงาจันทร์, เขียน.
Author
เงาจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว, 2560.
Call Number
ร.ส. ง822ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles