Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา / คณะบรรณาธิการ, รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่นๆ].
Author
รวิช ตาแก้ว,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559.
Call Number
895.915 จ688
Location
BUU Library (BangSaen)

image
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 21) และ การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2559 23-25 พฤษภาคม 2559 = Proceedings of AMM&APAM 2016 the 21st annual meting in mathematics & ann...
Author
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559.
Call Number
016.51 ก482ก 2559
Location
BUU Library (BangSaen)

image
บรรหาร ศิลปอาชา : เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย / ภัทระ คำพิทักษ์, อินทรชัย พาณิชกุล, เรียบเรียง.
Author
ภัทระ คำพิทักษ์.
Published
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2559.
Call Number
923.3 ภ373บ
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles