Search again

Found: 620  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คนเดียวในโลก / ปรารถนา รัตนะ.
Author
ปรารถนา รัตนะ.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
Call Number
ร.ส. ป453ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
คนเหมือนกัน / สุทัสสา อ่อนค้อม.
Author
สุทัสสา อ่อนค้อม.
Published
กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2539.
Call Number
ร.ส. ส777ค 2539
Location
BUU Library (BangSaen)

image
คนแคระในป่าสน / ทำนุ อ้นประเสริฐ.
Author
ทำนุ อ้นประเสริฐ.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
Call Number
ร.ส. ท422ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
คนแสนแสบ / วิทยา นาบำรุง.
Author
วิทยา นาบำรุง.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534.
Call Number
ร.ส. ว582ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
คนไข้ป่วนกับก๊วนหมอเปิ่น / ปิยพงษ์ สาครเย็น.
Author
ปิยพงษ์ สาครเย็น.
Published
กรุงเทพฯ : เอชพี, 2545.
Call Number
ร.ส. ป619ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
คนไข้ป่วนกับก๊วนหมอเปิ่น / ปิยพงษ์ สาครเย็น.
Author
ปิยพงษ์ สาครเย็น.
Published
กรุงเทพฯ : เอชพี, 2545.
Call Number
ร.ส. ป619ค 2545
Location
BUU Library (BangSaen)

image
คนไม่ยอมจำนน : ตำนานคน 6 ตุลาฯ / พิรุณ ฉัตรวนิชกุล ; ชลธิชา สัตยาวัฒนา, บรรณาธิการ.
Author
พิรุณ ฉัตรวนิชกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544.
Call Number
ร.ส. พ734ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ครอบครัวกลางถนน / ศิลา โคมฉาย.
Author
ศิลา โคมฉาย.
Published
กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2536.
Call Number
ร.ส. ศ536ค 2536
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ครอบครัวกลางถนน / ศิลา โคมฉาย.
Author
ศิลา โคมฉาย.
Published
กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2536.
Call Number
ร.ส. ศ536ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ครั้งหลังยังจำ : สาระชีวิตวัยเยาว์ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
Author
ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
Call Number
ร.ส. ศ541ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ครั้งเดียวไม่เคยฆ่า / สุเมธ เชาว์ชุติ, แปล.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
Call Number
ร.ส. คร157 2545
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ครูตีนเปลือย / อาทิตย์ แมกเมฆ.
Author
อาทิตย์ แมกเมฆ.
Published
กรุงเทพฯ : ใบบัว, 2534.
Call Number
ร.ส. อ621ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ครูบ้านนอก / รวบรวมโดย ประไพศรี มหาพรหมประเสริฐ.
Author
ประไพศรี มหาพรหมประเสริฐ
Published
สงขลา : โรงพิมพ์จิงจิงการพิมพ์, 2517.
Call Number
ร.ส. ป335ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ครูสอนรัก / ฉลิบไร.
Author
ฉลิบไร.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
Call Number
ร.ส. ฉ166ค
Location
BUU Library (BangSaen)

image
ครูเมืองหลวง / อั้น สัตหีบ.
Author
อั้น สัตหีบ.
Published
กรุงเทพฯ : ช่างน้อย, 2537.
Call Number
ร.ส. อ543ค 2537
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles