Search again

Found: 606  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คนไข้ป่วนกับก๊วนหมอเปิ่น / ปิยพงษ์ สาครเย็น.
Author
ปิยพงษ์ สาครเย็น.
Published
กรุงเทพฯ : เอชพี, 2545.
Call Number
ร.ส. ป619ค 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คนไม่ยอมจำนน : ตำนานคน 6 ตุลาฯ / พิรุณ ฉัตรวนิชกุล ; ชลธิชา สัตยาวัฒนา, บรรณาธิการ.
Author
พิรุณ ฉัตรวนิชกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544.
Call Number
ร.ส. พ734ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครอบครัวกลางถนน / ศิลา โคมฉาย.
Author
ศิลา โคมฉาย.
Published
กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2536.
Call Number
ร.ส. ศ536ค 2536
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครอบครัวกลางถนน / ศิลา โคมฉาย.
Author
ศิลา โคมฉาย.
Published
กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2536.
Call Number
ร.ส. ศ536ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครั้งหลังยังจำ : สาระชีวิตวัยเยาว์ / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
Author
ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
Call Number
ร.ส. ศ541ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครั้งเดียวไม่เคยฆ่า / สุเมธ เชาว์ชุติ, แปล.
Author
สุเมธ เชาว์ชุติ,
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
Call Number
ร.ส. คร157 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครูตีนเปลือย / อาทิตย์ แมกเมฆ.
Author
อาทิตย์ แมกเมฆ.
Published
กรุงเทพฯ : ใบบัว, 2534.
Call Number
ร.ส. อ621ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครูบ้านนอก / รวบรวมโดย ประไพศรี มหาพรหมประเสริฐ.
Author
ประไพศรี มหาพรหมประเสริฐ
Published
สงขลา : โรงพิมพ์จิงจิงการพิมพ์, 2517.
Call Number
ร.ส. ป335ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครูสอนรัก / ฉลิบไร.
Author
ฉลิบไร.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
Call Number
ร.ส. ฉ166ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครูเมืองหลวง / อั้น สัตหีบ.
Author
อั้น สัตหีบ.
Published
กรุงเทพฯ : ช่างน้อย, 2537.
Call Number
ร.ส. อ543ค 2537
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ครูแปลกกับขี้หมาแห้ง / ไมตรี ลิมปิชาติ.
Author
ไมตรี ลิมปิชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
Call Number
ร.ส. ม965ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ความน่าจะเป็น / ปราบดา หยุ่น.
Author
ปราบดา หยุ่น.
Published
กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2544.
Call Number
ร.ส. ป448ค 2544
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ความน่าจะเป็น / ปราบดา หยุ่น.
Author
ปราบดา หยุ่น.
Published
กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2545.
Call Number
ร.ส. ป448ค 2545
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ความฝันของรามัน = Tiger on the mountain / แชร์เลย์ แอล อโรร่า ; กิติมา อมรทัต แปล.
Author
อโรร่า, แชร์เลย์ แอล.
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2537.
Call Number
ร.ส. อ419ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ความรักขวางคอความตาย / อุเทน มหามิตร.
Author
อุเทน มหามิตร.
Published
กรุงเทพฯ : P.S., 2559.
Call Number
ร.ส. อ826ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles