Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาภูมิภาค : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันอังคารที่ 20 มกราคม 2547 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จัดโดย บัณฑิ...
Author
การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Published
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2547.
Call Number
016.00143 ก475มข ก 2547
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Release 14 : 3D modeling / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
Author
ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์.
Published
กรุงเทพฯ : สตาร์คอม, [2542?]
Call Number
005.369 ภ432ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image

image
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0 : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว...
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติ
Published
ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
Call Number
016.00143 ก482คอ 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles