Search again

Found: 621  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
China panorama : approaching Chinese = Zhongguo quan jing : chu ji han yu / Lu Bi Song zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2001-2002.
Call Number
495.1824 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese phonetics = Zhongguo quan jing : han yu yu yin dao ru / Wu Shuping, Shao Yi Peng bain zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu b...
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Cn539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China right here / by Yin Chang & Laurence J. Brahm.
Author
Yin, Chang.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2009.
Call Number
951.057 Yi51C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China the beautiful / Raymond Zhou.
Author
Zhou, Raymond.
Published
Beijing : China intercontinental Press, 2008.
Call Number
915.1045 Zh63C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China tour guide : cartoons / Wang Qicheng.
Author
Wang, Qicheng.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2009.
Call Number
915.12 Wa246C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China, the pearl, and I / by Dalita I. Alex.
Author
Alex, Dalita I.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, c2004.
Call Number
951.06 Al374C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinas calligraphy art through the ages / [editor in chief, Li Xiangping ; writer, Gao Changshan ; translator, Shao Da]
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2007.
Call Number
745.619951 Ch539C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinas cultural relics : unearthed history of 10,000 years / Li Li ; Translated by Li Zhrurun, Li Mingcheng, & Pan Yin.
Author
Li, Li.
Published
Beijing : China International Press, 2010.
Call Number
390.0951 Li693C 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinas museums : treasures of civilization / Li Xianyao, Luo Zhewen ; translated by Martha Avery.
Author
Li, Xianyao.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
069.0951 Li693C 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese 101 in cartoons : for stuedents / Zhang Jing, Chen Xiao Ning.
Author
Zhang, Jing.
Published
Beijing : Sinolingua, c2009.
Call Number
495.1834 Zh63C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese 101 in cartoons : for travelers / Zhang Qing, Chen Xiao Ning, Peng Fu.
Author
Zhang, Qing.
Published
Beijing : Sinolingua, c2008.
Call Number
495.1834 Zh63Ct
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese acupuncture and moxibustion / chief editor, Cheng Xinnong ; [written by Deng Liangyue ... et al. ; revision editors Cheng Youbang ... et al. ; revised English edition translators Li Yachan and...
Published
Beijing : Foreign Language Press, 1999.
Call Number
615.892 C539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese architecture : palaces, gardens, temples and dwellings / Cai Yanxin ; translated by Andrea Lee, Selina Lim and David Gu.
Author
Cai, Yanxin.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
720.951 Ca133C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese arts & crafts : history, techniques and legends / Hang Jian, Guo Qiuhui ; translated by Zhu Youruo & Song Peiming.
Author
Hang, Jian.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2010.
Call Number
745.0951 He239Ch 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese auspicious designs / Compiled by Gong Ning & Yun Wen ; translated by Shao Da.
Author
Gong, Ning.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
Call Number
745.40951 Go638C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles