Search again

Found: 622  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Biao zhun han yu jiao cheng : yu yin pian = Standard Chinese course : / Huang zheng cheng, xiong wen hua.
Author
Huang, Zheng Cheng.
Published
Beijing : Peking University Press, 2007.
Call Number
495.1824 Hu874B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Biao zhun han yu jiao cheng. Standard Chinese Course. zhu bian Huang Zhengcheng ; bian zhu Huang Zhengcheng ... [et al.] ; shen jiao Song Lina ... [et al.] ; Ying wen fan yi Xiong Wenhua ; Ying wen ji...
Published
Beijing : Peking University Press, 2008.
Call Number
495.1824 Bi578 2008
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Biao zhun han yu jiao cheng.phui hua pian = Standard Chinese course. Huang zheng cheng .
Published
Bei jing : Peking University Press, 2007.
Call Number
495.1824 Bi578S 2007
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Biao zhun Zhong wen. Ke cheng jiao cai yan jiu suo bian zhu .
Published
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 1998.
Call Number
495.1824 Bi578B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Huang Li, Qian Xujing bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004-2005.
Call Number
495.1824 Bo789
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Jin Shunian, Chen Li bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2008.
Call Number
495.1824 Bo662
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Zhao Yanfeng bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2005.
Call Number
495.1824 Bo789Bz
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. chu ji, qi bu pian = The learned Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jingning bian zhu .
Published
Beijing : Peking University Press, 2004-2005.
Call Number
495.1824 Bo789B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Borrowing the plantaim fan.
Published
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., c2007.
Call Number
895.134 B737 2007
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Brewing tea / written by Li Hong ; translated by Yilise Lin.
Author
Li, Hong,
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2009.
Call Number
394.12 Li683B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bringing back the scriptures.
Published
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2007.
Call Number
895.134 B858B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Buddhism in China / written by Ling Haicheng ; translated by Liu Jun and Xie Tao
Author
Ling, Haicheng,
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2005.
Call Number
294.30951 Li755B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bunny skipping / Jiangsu Children s Publishing House.
Published
Jiangsu : Jiangsu Children s Publishing House, 2006.
Call Number
895.1352 Bu942
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Catching the red boy.
Author
Wu, Cheng''en.
Published
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2007.
Call Number
895.134 C357 2007
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Catholic Church in China / written by Zhou Tailiang and Liu Hui ; translated by Zhou Tailiang.
Author
Zhou, Tailiang.
Published
Beijing : China Intercontinental Press, 2005.
Call Number
282.51 Zh63C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles