Search again

Found: 83  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Chang yong Han zi bu shou = The most common Chinese radicals / Zhang Pengpeng zhu
Author
Zhang, Pengpeng.
Published
Beijing : Sinolingua, 2001
Call Number
495.111 Zh63C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Cheng zhang Han yu = Pep up your Chinese / Cheng zhang Han yu bian xie zu bian.
Published
Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
Call Number
495.1 Ch518Cz
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : approaching Chinese = Zhongguo quan jing : chu ji han yu / Lu Bi Song zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2001-2002.
Call Number
495.1824 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese phonetics = Zhongguo quan jing : han yu yu yin dao ru / Wu Shuping, Shao Yi Peng bain zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu b...
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Cn539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese characters in pictures= Hua shuo Han zi / Wang Chun, Zheng Chongqing bian zhu ; Tao Weiye cha tu hui hua.
Author
Wang, Chun.
Published
Beijing : Sinolingua, 2005.
Call Number
495.1824 Wa246Ch
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese for children : Book 1 ; students book / Yifei Zhu.
Author
Zhu, Yifei.
Published
Shanghai : Shanghai Foreign Languages Education Press, 2008.
Call Number
495.1 Zh63Ch Bk.1
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese for children : Book 7 ; students book.
Published
Shanghai : Shanghai Foreign Languages Education Press, 2008.
Call Number
495.1 Zh63Ch Bk.7
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chinese of children delight for beginners / Hongyu Zhang.
Author
Zhang, Hongyu.
Published
Beijing ; Peking University Press, 2006.
Call Number
495.1 Zh63Cc
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chu ji Han yu yue du jiao cheng = Elementary Chinese reading course / Zhang Shitao, Liu Ruoyun bian zhu.
Author
Zhang, Shitao.
Published
Beijing : Peking University Press, 2002-2003.
Call Number
495.1834 Zh63Ch
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 2 : Dangdai Zhongwen 2 / zhu bian Wu Zhongwei ; bian zhe Wu Zhongwei ... [et al.] ; fan yi Xu Wei, Yvonne L. Walls, Jan W. Walls ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua, 2008-2009.
Call Number
495.182421 Co7612
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 3 : Dangdai Zhongwen 3 / / zhu bian Wu Zhongwei ; bian zhe Gao Shunquan ... [et al.] ; fan yi Robert ShanmuChen ... [et al.] ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua. c2003.
Call Number
495.182421 Co7613
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 4 : Dangdai Zhongwen 4 / zhu bian Wu Zhongwei ; fan yi Robert ShanmuChen ... [et al.] ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua, c2004.
Call Number
495.182421 Co7614
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dang dai Zhong wen = Dangdai Zhongwen = Contemporary Chinese / zhu bian Wu Zhongwei ; fan yi Xu Wei, Yvonne L. Walls, Jan W. Walls.
Published
Beijing : Sinolingua, c2010.
Call Number
495.1824 Da182
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
EEC Zhong wen kuai yi tong = Easy express Chinese / Liu Meiru, Lu Lina, Tian Xiaoling bian zhu.
Author
Liu Meiru.
Published
Beijing Peking University Press, 2008-2009.
Call Number
495.1 Li783Ee
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Er tong Han yu / bian zhu Liu Xun, Zhang Yajun, Ding Yongshou ; cha tu Li Shiji ; Ying yi Zhang Yun = Chinese for children / compiled by Liu Xun, Zhang Yajun, Ding Yongshou ; illustrated by Li Shiji ;...
Author
Liu, Xun,
Published
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1987- 1988
Call Number
495.1 Li783E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles