Search again

Found: 47  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
A key to Chinese speech and writing = Han yu yu yan wen zi qi meng / Joel Bellassen ; with the collaboration of Zhang Pengpeng ; translator, Christian Artuso .
Author
Bellassen, Joel.
Published
Beijing : Sinolingua, 1997
Call Number
495.1 Be436K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao zhi shang de Zhongguo : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng / Wang Hailong zhu = Reading China through newspaper contextual comprehesion & pedagogical practice / Hailong Wang .
Author
Wang, Hailong.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004.
Call Number
495.1824 Wa246B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Biao zhun han yu jiao cheng : yu yin pian = Standard Chinese course : / Huang zheng cheng, xiong wen hua.
Author
Huang, Zheng Cheng.
Published
Beijing : Peking University Press, 2007.
Call Number
495.1824 Hu874B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Huang Li, Qian Xujing bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004-2005.
Call Number
495.1824 Bo789
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bo ya han yu. chu ji, qi bu pian = The learned Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jingning bian zhu .
Published
Beijing : Peking University Press, 2004-2005.
Call Number
495.1824 Bo789B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : approaching Chinese = Zhongguo quan jing : chu ji han yu / Lu Bi Song zhu bian ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu bian shen ding.
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2001-2002.
Call Number
495.1824 Ch539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
China panorama : Chinese phonetics = Zhongguo quan jing : han yu yu yin dao ru / Wu Shuping, Shao Yi Peng bain zhu ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu b...
Published
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
Call Number
495.1824 Cn539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 2 : Dangdai Zhongwen 2 / zhu bian Wu Zhongwei ; bian zhe Wu Zhongwei ... [et al.] ; fan yi Xu Wei, Yvonne L. Walls, Jan W. Walls ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua, 2008-2009.
Call Number
495.182421 Co7612
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 3 : Dangdai Zhongwen 3 / / zhu bian Wu Zhongwei ; bian zhe Gao Shunquan ... [et al.] ; fan yi Robert ShanmuChen ... [et al.] ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua. c2003.
Call Number
495.182421 Co7613
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Contemporary Chinese 4 : Dangdai Zhongwen 4 / zhu bian Wu Zhongwei ; fan yi Robert ShanmuChen ... [et al.] ; yi wen shen ding Jerry Schmidt.
Published
Beijing : Sinolingua, c2004.
Call Number
495.182421 Co7614
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Discovering chinese / Chi-Kuo Shen.
Author
Shen,Chi-Kuo.
Published
Palo Alto, CA : Better Chinese LLC, 2006.
Call Number
495.1 Sh546D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Discovering Chinese : simplified characters, teachers guide / Li-hsiang Yu, editorial director.
Published
Palo Alto, CA : Better Chinese LLC, 2006.
Call Number
495.1 Di611
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Discovering Chinese : simplified Chinese characters ; Workbook / Li-hsiang Yu, editorial director.
Published
Palo Alto, CA : Better Chinese LLC, 2006.
Call Number
495.1 Di611Dw
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu jiao xue ke tang jiao an she ji = Teaching plan for the classes of teaching chinese as a foreign language / zhu bian Chen Hong, Wu Yongyi ; fu zhu bian Zhao Yanqing ; bian zhu Cao Wen ....
Author
Chen, Hong.
Published
Beijing : Sinolingua, c2003
Call Number
495.1824 Ch518D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dui wai Han yu jiao xue yu fa shi yi 201 li = Foreign language teaching grammar doubts 201 patients / Peng Xiaochuan, Li Shouji, Wang Hong zhu.
Author
Peng, Xiaochuan.
Published
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004.
Call Number
495.15 Pe398D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles