Search again

Found: 41  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
A dream of red mansions / Cao Xueqin and Gao E ; [translated by Yang Xianyi and Gladys Yang]
Author
Cao, Xueqin,
Published
Beijing : Foreign Languages Press, c2010.
Call Number
895.134 Ca235D 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao bei di yi = baby first / Nansheng Xia.
Author
Xia, Niansheng.
Published
[Beijing] : Beijing Normal University Publishing Group, 2008.
Call Number
813.54 Xi6B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Borrowing the plantaim fan.
Published
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., c2007.
Call Number
895.134 B737 2007
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bringing back the scriptures.
Published
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2007.
Call Number
895.134 B858B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Catching the red boy.
Author
Wu, Cheng''en.
Published
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2007.
Call Number
895.134 C357 2007
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Change ben yue = Change flying to the moon / Wang Zhiwei ; translated by Liu Younghou.
Author
Wang, Zhiwei.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Wa246C 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Da Yu zhi shui / gai bian Ye Feng ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu Ye Feng, Jiang Ning = Yu the great conquered the flood / adapted by Ye Feng ; translated by Liu Guangdi ; illustrated by Ye Feng, Jiang ...
Author
Ye, Feng.
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ye52D 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hong lou meng = A dream of red mansions / written by Cao Xueqin and Gao E ; translated by Yang Xianyi and Gladys Yang.
Author
Cao, Xueqin,
Published
Beijing : Foreign Languages Press, c2009.
Call Number
895.134 Ca235H
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hou yi she ri = Houyi shoots down the Suns / gai bian : Wang Zhiwei ; fan yi : Liu Yonghou .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ho844 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Jingwei tian hai / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Yu Jun ... [et al.] = Jingwei filling up the sea / adapted by Wang Yangguang ; translated by Liu Yonghong ; illustrated by Yu J...
Author
Wang, Yangguang.
Published
2005
Call Number
398.20951 Wa246J 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Journey to the west / by Wu Chengen ; translated by W.J.F. Jenner.
Author
Wu, Cheng''en,
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2010-
Call Number
895.134 Wu959J 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kua fu zhui ri = Kua Fu races with the Sun / Gai bian : Wang Yangguang ; fan yi : Liu Yonghou .
Published
Beijing : Dolphin Books, c2005.
Call Number
398.20951 Ku95 2005
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Li ji tu dian = The illustrated book of rites / bian hui Zhou Chuncai ; fan yi He Jun ; shen ding Hannah Deacon .
Author
Zhou, Chuncai.
Published
Beijing : dolphin Books, c2006.
Call Number
299.51282 Zh63L 2006
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Lotus-Flower Cave.
Published
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2007.
Call Number
895.134 L884L
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Luo tuo Xiangzi = Camel Xiangzi / written by Lao She ; translated by Shi Xiaojing
Author
Lao, She,
Published
Beijing : Foreign Languages Press, 2001.
Call Number
895.135 La298L
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles