Search again

Found: 115  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Nihongo 1,2,3 (Jou) Terauchi Kuniko.
Author
Kuniko, Terauchi.
Published
Tokyo : ALC, 2007.
Call Number
CDS0741
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo de hataraku! bijinesu Nihongo 30-jikan / Michiko Miyazaki.
Author
Miyazaki, Michiko.
Published
Tokyo. : Surie Nettowaku, 2009.
Call Number
CDS1827
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo kaiwaryoku toreningu bukku bijinesu de hitsuyo na hasshinryoku o mi ni tsukeyo / Maki Okumura, Yuko Kamabuchi.
Author
Okumura, Maki.
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
CDS1824
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo kyoiku noryoku kentei shiken chokai onsei tokkun puroguramu tokeba tokuhodo pointo ga wakaru / Yumiko Endo ...[at al.].
Published
Tokyo : Sanshusha, 2008.
Call Number
CDS1698
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo kyouiku mou ryoku kentei shiken goukaku suru tame no mondaishuu : 2007-2009 Aruku.
Published
Tokyo. : Aruku, 2009.
Call Number
CDS1697
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo kyouiku nouryoku kentei shiken kanzen kouryaku gaido Nihongo kyouiku nouryoku kentei shiken gakushuusho / Hyuman Akademi.
Author
Hyuman, Akademi.
Published
Tokyo. : Shoeisha, 2011.
Call Number
CDS1699
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo noryoku shiken koshiki mondaishu N4 Japanese-language proficiency test / [chosaku henshu], Kokusai Koryu Kikin, Nihon Kokusai Kyoiku Shien Kyokai.
Author
Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2012.
Call Number
CDS2124
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo noryoku shiken moshi to taisaku N3 The Japanese language proficiency test practie exams and strategies N2 / Shin JLPT Kenkyukai cho ; Asuku Shuppan Henshubu hen.
Published
Tokyo : Asuku Shuppan, 2010.
Call Number
CDS2134
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo noryoku shiken N1, N2 shiken ni deru chokai Tsutsui Yumiko, Omura Reiko, Kita Tamiko.
Author
Tsutsui, Yumiko.
Published
Tokyo : Kiriharashoten, 2010.
Call Number
CDS1818
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo noryoku shiken N4 yosomondaishu Kokusho Nihongo Gakko.
Author
Kokusho, Nihongo Gakko.
Published
Tokyo : Kokusho Kankokai, 2010.
Call Number
CDS1822
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo noryoku shiken supa moshi. N3 Kanshu, Okamoto Noriko ; chosha, Ishizuka Kyoko ... [et al.].
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
CDS2221
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo shuchu toreningu shokyu koki chukyu de reberu appu shitai hito ni saiteki : an intensive training cour[s]e in Japanese / editors, Hoshino Keiko, Endo Ranko.
Author
Hoshino, Keiko.
Published
Tokyo : Aruku, 2010.
Call Number
CDS2128
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo So-Matome N1 Listening Comprehension Hitoko Sasaki, Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asukushuppan, 2011.
Call Number
CDS1819
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo so-matome. N3 listening comprehension Hitoko Sasaki, Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asuku, 2011.
Call Number
CDS1700
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Nihongo tango supido masuta basic 1800 Nihongo Noryoku Shiken N4, N5 ni deru / Kurashina Sayaka.
Author
Kurashina, Sayaka.
Published
Tokyo : Jieirisachishuppan, 2010.
Call Number
CDS2132
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles