Search again

Found: 113  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Gofun de dekiru nihongo oto no kikiwake toreningu nyumon kara / Teiko Miyamoto, Nobushiro Osaki.
Author
Miyamoto, Teiko.
Published
Tokyo : 3A Corporation, c2011.
Call Number
CDS1825
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Gokakudekiru nihongo noryoku shiken enu shi go shin shiken taio / Ichikawa, Ayako.
Author
Ichikawa, Ayako.
Published
Tokyo : Aruku, 2010.
Call Number
CDS2133
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Gokakudekiru Nihongo noryoku shiken N3 [chosha Asakura Minami, Ie Misako, Yamamoto Kyoko].
Author
Asakura, Minami.
Published
Tokyo : Aruku, 2011.
Call Number
CDS2219
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Hanaseru nihongo 360 mai no card de manabu chukyu kaiwa Masanobu Sakamoto.
Author
Masanobu, Sakamoto.
Published
Tokyo : ALC, 2007.
Call Number
CDS1097
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Heisei 17 nendo nihongo kyoiku noryoku kentei shiken Shiken Mondai
Author
Nondai, Shiken.
Published
Tokyo : Nihonkukusai Kyoilu Shien Kyolsa, 2006.
Call Number
CDS0746
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Hito wo ugokasu! jissen bijinesu nihongo kaiwa (yokyu) Segawa Yumi, Kamiya Sachiko, Kitamura Sadayuki.
Author
Yumi, Segawa.
Published
Tokyo : Suriiee network, 2008.
Call Number
CDS1059
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Ikita sozai de manabu shin chukyu kara jokyu e no Nihongo Kamada Osamu ... [et al.].
Published
Tokyo : Japan Times, 2012.
Call Number
CDS2121
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Itsuka dokoka de sutori to katsudo de shizen ni manabu nihongo / Hagiwara Kazukiko.
Author
Hagiwara,Kazukiko.
Published
Tokyo. : 3A, 2008.
Call Number
CDS1830
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
J Bridge for beginners Satoru Koyama.
Author
Koyama, Satoru.
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2007.
Call Number
CDS0744
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Japanese for all occasions mastering speech styles from casual to honorific / Taeko Kamiya.
Author
Kamiya, Taeko.
Published
Tokyo : Kodansha International, c2010.
Call Number
CDS2116
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Japanese graded readers 1-3
Published
Tokyo : ASK, 2009.
Call Number
CDS1657
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Japanese nursery rhymes carp streamers, falling rain, and other traditional favorites / Danielle Wright ; illustrated by Helen Acraman ; [translations by Anna Yamashita Minoura].
Author
Wright, Danielle.
Published
Tokyo : Tuttle Pub., 2011.
Call Number
CDS2115
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Jitsuryoku appu! Nihongo Noryoku Shiken. chokai The preparatory course for the Japanese Language Proficiency Test / JLCI Shin Shiken Kenkyukai, daihyo Matsumoto Setsuko.
Published
Tokyo : Yunikomu, 2010.
Call Number
CDS2131
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Jitsuyou taigo kentei shiken kako mondai to kaitou 1 kyu-5 kyu การสอบวัดระดับความสามารถภาษาไทย / Nihon taigo kenei kyokai.
Published
Bangkok : Practical Thai Language Proficiency Test, 2004.
Call Number
CDS1161
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

image
Kaiwa no Nihongo Japanese through dialogues for intermediate learners / Sasaki Mizue, Kadokura Msami.
Author
Sasaki, Mizue,
Published
Tokyo : Japan Times, c2007.
Call Number
CDS2241
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Music Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles