Search again

Found: 605  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Display, commercial space & sign designs.
Published
Tokyo : Hosokawa Yasuo, 2004-
Call Number
747.8 Di611
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dokkai kyozai o tsukuru / Masaaki Seki [et al.].
Published
Tokyo : Surienettowaku, 2012.
Call Number
495.6084 Do658
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dokkai wo hajimeru anata E / Kenkyujyo Nihongo Kyoiku.
Author
Nihongo, Kyoiku Kenkyujyo.
Published
Japan : Bonjinsya, 2004.
Call Number
495.6084 Ni691D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dondon tsukaeru nihongo bunkei toreningu chukyu = どんどん使える!日本語文型トレーニング中級 / Sakamoto Tadashi ... [et al.].
Author
Sakamoto, Tadashi,
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2012.
Call Number
495.65 Sa158D 2012
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Dondon tsukaeru nihongo bunkei toreningu shokyu = どんどん使える!日本語文型トレーニング. 初級 / kanshu, Sakamoto Tadashi ; cho, Kato Fumi ... [et al.].
Author
Sakamoto, Tadashi,
Published
Tokyo : Bonjinsha, 2011.
Call Number
495.65 Sa158D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Donna toki do tsukau Nihongo hyogen bunkei jiten / Tomomatsu Etsuko, Miyamoto Jun, Wakuri Masako.
Author
Tomomatsu, Etsuko.
Published
Tokyo : Aruku, 2010.
Call Number
495.603 To661D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
E de wakaru giongo, gitaigo : nihongo no hyogenryoku ga mi ni tsuku handobukku = A practical guide to mimetic expressions through pictures : a text for enriching your power of expressing in Japanese /...
Author
Satoru, Akutsu.
Published
Tokyo : Aruku, 1994.
Call Number
495.6 Ed22
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
E DE Wakaru kantan kanji 80 / Musashi Noshi Kikuku...[et al.]
Published
Tokyo, Japan : 3A Network, 2001.
Call Number
495.6 Ed21
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
E de wakaru nihongo bamenbetsu hyogen nihyakugo / Kyoto nihongo kyoiku senta.
Published
Tokyo : Aruku, 2009.
Call Number
495.683421 Ed22
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
E De wakaru nihongo tsukaiwake jiten / Hagiwara Chikako.
Author
Chikako, Ogiwara.
Published
Tokyo : ALC, 2006.
Call Number
495.603 Ch534E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
E de wakaru Nihongo tsukaiwake jiten 1000 / [chosha Ogiwara Chikako].
Author
Chikako, Ogiwara.
Published
Tokyo : Aruku, c2010.
Call Number
495.6312 Ed22
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Eiga de manabu osharena eigo / Harashima Kuzuo.
Author
Kuzuo, Harashima.
Published
Tokyo : NHK Shuppan, 2007.
Call Number
495.683421 Ku97E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Eigo de shokaisuru Kyoto / Julian Holmes.
Author
Holmes, Julian.
Published
Tokyo : Natsume, 2008.
Call Number
495.6 Ho751E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Eigo de tsukuru washoku : Nihon no shoku bunka, dento o tsutaeru = Recipes of Japanese cooking / supervised by Yuko Fujita & Navi International.
Published
Tokyo : Natsumesha, 2003.
Call Number
641.5952 Ei34
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Eikaiwa tossa no hito koto jiten / Ichiro Tatsumi.
Author
Tatsumi, Ichiro.
Published
Japan : DHC, 2001.
Call Number
495.6 Ta219E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles