Search again

Found: 27,067  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
108 วิธีสร้างเสน่ห์ให้ตน...ส่งผลสร้างรัก = How to make anyone fall in love with you / เสรี วงษ์มณฑา.
Author
เสรี วงษ์มณฑา.
Published
กรุงเทพฯ : ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิร์ล, 2542.
Call Number
158.2 ส929ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร / สมชาติ กิจยรรยง.
Author
สมชาติ กิจยรรยง.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
Call Number
658.3 ส238ห
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
108 เครื่องปรุงตำรับรัก / เสรี วงษ์มณฑา.
Author
เสรี วงษ์มณฑา
Published
กรุงเทพฯ : ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิร์ล, 2542.
Call Number
158.2 ส929ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
108 เพศศึกษานารี 2000 / เสรี วงษ์มณฑา.
Author
เสรี วงษ์มณฑา.
Published
กรุงเทพฯ : ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิร์ล, 2542.
Call Number
158.2 ส929ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
108 เรื่องที่หญิงไทยควรรู้ / ธาวิต สุขพานิช.
Author
ธาวิต สุขพานิช.
Published
นนทบุรี : พ๊อพบุ๊คส์ พับบลิค, 2544.
Call Number
305.4 ธ529ห
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
108-1009 กลเม็ดการสมัครงาน / สุเชาว์ ณ สงขลา, สุชีพ ณ สงขลา, ภาพประกอบ.
Author
สุเชาว์ ณ สงขลา.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545.
Call Number
658.3112 ส763ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
109 มองพิศ มองผ่านงานศิลป์ / จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
Author
จิระพัฒน์ พิตรปรีชา.
Published
กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นติ้ง, 2547.
Call Number
704.9 จ519ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
11 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์บนอินเทอร์เน็ต =The 11 immutable laws of internet branding / อัล รีส์ และลอร่า รีส์, เขียน ; สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์, แปล.
Author
รีส์, อัล.
Published
กรุงเทพฯ : มาสเตอร์พีค, 2544.
Call Number
658.827 ร499ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
11 แม่ทัพ ไอที : แรงบันดาลใจ กลยุทธ์ ความสำเร็จ / สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์.
Author
ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
Call Number
650.1 ณ339ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
110 ไอเดียจาก 80 ยอดนักบริหารชั้นนำของเมืองไทย / ดนัย เทียนพุฒ, รวบรวม.
Author
ดนัย เทียนพุฒ.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
Call Number
658.4094 ด123ห
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
12 นายกรัฐมนตรีไทย / ไทยน้อย.
Author
เสลา เรขะรุจิ,
Published
[กรุงเทพฯ] : แพร่พิทยา, 2517.
Call Number
923 ส932ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
12 ปี ของพัฒนาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
ศึกษาธิการ, กระทรวง. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527.
Call Number
375 ศ615ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
12 สารเคมี : อันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม / สมชัย ภัทรธนานันท์.
Author
สมชัย ภัทรธนานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, [2539?]
Call Number
363.1792 ส238ส 2539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
12 เดือนในญี่ปุ่น / โคกุซาอิ นิโอโงะ เคนกิอุโชะ ; ผกาทิพย์ สกุลครู, สุมาลี แพสซะเรตตี้ และ ทัศนีย์ วรจรรยาวงศ์, ผู้แปล.
Author
เคนกิอุโชะ, โคกุซาอิ นิโอโงะ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538.
Call Number
390.0952 ค731ส 2538
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
12 เดือนในญี่ปุ่น / โคกุซาอิ นิโอโงะ เคนกิอุโชะ ; ผกาทิพย์ สกุลครู, สุมาลี แพสซะเรตตี้ และ ทัศนีย์ วรจรรยาวงศ์, ผู้แปล.
Author
เคนกิอุโชะ, โคกุซาอิ นิโอโงะ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541.
Call Number
390.0952 ค731ส 2541
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles