Search again

Found: 343  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ทำอย่างไรถ้าจะไปศึกษาต่ออังกฤษ / ธวัชชัย พืชผล, บรรณาธิการ.
Author
ธวัชชัย พืชผล.
Published
กรุงเทพฯ : เอแอนด์จี, [25--].
Call Number
378.42 ท432
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ที่ระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา / จัดทำโดย กลุ่มวังขนายและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา.
Published
[นครราชสีมา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา : กลุ่มวังขนาย], 254-.
Call Number
027.4 ท539
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นครศรีธรรมราช โอกาสทองของการลงทุน / จัดทำโดย บริษัทฐานการตลาด จำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท, [254-]
Call Number
330.9593 น126
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นายปรีดี พนมยงค์ เล่าเรื่องขบวนการเสรีไทย / ปรีดี พนมยงค์
Author
ปรีดี พนมยงค์.
Published
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย ; [252?]
Call Number
959.3043 ป472น
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นารีผู้มีคุณ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [253-]-
Call Number
920.72 น487
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นิทานวชิรญาณ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
Published
พระนคร : บรรณาคาร, [250-]-
Call Number
398.2 นน597
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นิทานสอนใจ / ลา ฟองเตน ; แปลและเรียบเรียงโดย แดนอรัญ แสงทอง.
Author
ลา ฟองเตน, จัง เดอ.
Published
กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, [254?]
Call Number
398.209 ล259น
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นิทานสอนใจระดับโลก ไทย-อังกฤษ = Worlds great fables Thai-English / นิพนธ์ กาบสลับพล.
Author
นิพนธ์ กาบสลับพล.
Published
กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, [254?]
Call Number
398.209 น616น
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นิทานอีสป ฉบับสมบูรณ์ / เสรี เปรมฤทัย.
Author
เสรี เปรมฤทัย.
Published
[กรุงเทพฯ] : อินทราสาส์น, [ม.ป.ป.]
Call Number
398.2 ส929นน
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
นิทานเตือนสติ / รัถยา สารธรรม, แปลและเรียบเรียง.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, [254?]
Call Number
398.209593 น597
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
น้ำตาเหมาเจ๋อตุง / หลี่อิ๋นเฉียว เขียน ; บุญศักดิ์ แสงระวี แปล
Author
หลี่อิ๋นเฉียว
Published
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [253-?]
Call Number
923.151 ห338น
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
บทสรุปแนวนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และบริการ / โดย ณรงค์ชัย อัครเศรณี...[และคนอื่น].
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
Call Number
354.68 บ131
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
บทเพลงกีต้าร์คลาสสิค : รวมบทเพลงคลาสสิคและเพลงป๊อปยอดเยี่ยมกว่า 50 เพลง /
Published
[ม.ป.ป.] : [ม.ป.ป.]; [ม.ป.พ.]
Call Number
781.68 บ126
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
บรรณานุกรมแบบทดสอบมาตรฐานของต่างประเทศ / กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองวิจัยการศึกษา.
Published
กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [252-?]
Call Number
371.26 ก522บ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
บรรยายสรุปจังหวัดน่าน / สำนักงานจังหวัดน่าน.
Published
น่าน : สำนักงาน, [25--]-
Call Number
915.93 บ178นน
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles