Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการตัดสินใจ = Decision making / วีระพล สุวรรณนันต์.
Author
วีระพล สุวรรณนันต์
Published
กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, [252?]
Call Number
658.4 ว831ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การผลิตวัสดุเทคโนโลยีทางการศึกษา / สุรชัย สิกขาบัณฑิต.
Author
สุรชัย สิกขาบัณฑิต.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [252?]
Call Number
371.33 ส848ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา / เทียนฉาย กีระนันทน์.
Author
เทียนฉาย กีระนันทน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [252-?]
Call Number
371.2 ท733ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
บทเพลงกีต้าร์คลาสสิค : รวมบทเพลงคลาสสิคและเพลงป๊อปยอดเยี่ยมกว่า 50 เพลง /
Published
[ม.ป.ป.] : [ม.ป.ป.]; [ม.ป.พ.]
Call Number
781.68 บ126
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
รายงานการวิจัยเรื่อง โอกาสการเข้าศึกษาในขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [ม.ป.ป.]
Call Number
370.19 ส691ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา / ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์.
Author
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [252?]
Call Number
371.2 ก342น
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles