Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
A dream of red mansions / Cao Xuegin.
Author
Xuegin, Cao.
Published
China : Sinolingua Beijing, 1994.
Call Number
Fic Xu999D
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Ai de jiao yu / Yamiqisi zhu ; Xia Mianzun yi ; Feng Zikai cha tu.
Published
Guilin : Guangxi Narmal University Press, 2004.
Call Number
Fic Ai288
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Shiji gushi / Sima Qian.
Author
Qian, Sima.
Published
China : Sinolingua Beijing, 1997.
Call Number
Fic Qi1S 1997
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Shui hu chuan = 水浒传 / Luo guan zhong yuan zhu ; Cheng fan zhu bian ;Li wan gai bian.
Author
Cheng, Fan.
Published
Zhangchun : Ji Lin Group, 2012.
Call Number
Fic Ch518S
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Wo bu zhi dao wo shi shui = I don't know who I am / Leng Qing zhu.
Author
Leng, Qing.
Published
Beijing : Chang zheng, c2004.
Call Number
Fic Le566W
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Yi ge Qinghua nu sheng de fei chang ri ji = 一个淸华女生的非常日记 / Ya Ya zhu.
Author
Ya, Ya.
Published
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, c2003.
Call Number
Fic Ya11Y
Location
BUU Library (BangSaen)

image
Zi Ye / Mao Duu.
Author
Duu, Mao.
Published
China : Sinolingua Beijing, 1997.
Call Number
Fic Du981Z 1997
Location
BUU Library (BangSaen)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles