Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การส่งเสริมคนพิการเข้าทำงานด้านการศึกษา : รายงานการวิจัย / รัตนา ศรีเหรัญ.
Author
รัตนา ศรีเหรัญ.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองวิชาการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
Call Number
362.4 ร376ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ความสัมพันธ์ ไทย - จีน ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร / บรรณาธิการ บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ .
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ, 2543.
Call Number
323.119510593 ห475ค
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สำรวย มีสมชัย : ครูภูมิปัญญาไทย เพชรแท้ของแผ่นดิน / ถวัลย์ มาศจรัส.
Author
ถวัลย์ มาศจรัส.
Published
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2543.
Call Number
334.22 ถ267ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
โจ จีราร์ด ยอดนักขายบันลือโลก / โจ จีราร์ด ; ไพบูลย์ สำราญภูติ, แปลและเรียบเรียง.
Author
จีราร์ด, โจ.
Published
กรุงเทพฯ : สามเกลอ, 2543.
Call Number
658.81 จ574จ 2543
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles