Search again

Found: 45  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ครีโยคะสำหรับธาตุกผะ สูตรสำเร็จสุขภาพสำหรับคนไซส์ L / มาสเตอร์คามาล : เขียน ; วรารักษ์ สู่โนนทอง : แปล.
Author
มาสเตอร์คามาล.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2558.
Call Number
DVD4392
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
ครีโยคะสำหรับธาตุปิตตะ สูตรสำเร็จสุขภาพสำหรับคนไซส์ M / มาสเตอร์คามาล : เขียน ; วรารักษ์ สู่โนนทอง : แปล.
Author
มาสเตอร์คามาล.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2558.
Call Number
DVD4394
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
ความลับนางมารร้าย Call me bad girl
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็ม วี ดี จำกัด [ผู้ผลิตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย], 2558.
Call Number
DVD4198
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
คู่มือ Happy money ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558.
Call Number
DVD4379
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
ชนช้าง กราฟิก Graphic design battle/ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2558.
Call Number
DVD4461
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
ดราก้อนส์ ขุนพลมังกรแผ่นดินเบิร์ก Dragons riders of berk
Published
นนทบุรี : บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด [ผู้ได้รับลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย], 2558.
Call Number
DVD4350
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
ดอกไม้บาน สื่อสารความดี.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2558.
Call Number
DVD4463
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 อวสานหงสา โดย หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคคล.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดจำหน่าย], 2558.
Call Number
DVD4376
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
ตุ๊กแกรักแป้งมาก Chiang Khan Story
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด[ผู้ผลิตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดจำหน่าย], 2558.
Call Number
DVD4251
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
นะโม OK กำกับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท เมโทรโปร-ดิสก์ จำกัด [เจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย], 2558.
Call Number
DVD4216
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
น้ำหยดเดียว หากหยดน้ำเล็กๆ รวมตัวกันก็สามารถเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลได้ / คุณหญิงอัมพร มีศุข.
Author
อัมพร มีศุข,
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2558.
Call Number
DVD4294
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดจำหน่าย], 2558.
Call Number
DVD4382
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
พระราชวังบวรสถานมงคล กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร.
Published
[กรุงเทพฯ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2558].
Call Number
DVD4395
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) วันที่ 30 กันยายน 2558 ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยว, 2558.
Call Number
DVD4504
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

image
มหาภารตะ Mahabharat.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด [เจ้าของลิขสิทธิ์], 2558-
Call Number
DVD4438
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles