Search again

Found: 142  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 เรื่องชีวิตสัตว์ใต้น้ำ / ป้าเวนดี้.
Author
ป้าเวนดี้.
Published
กรุงเทพฯ : Think for Kids, 2562.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 เรื่องไดโนเสาร์ / ป้าเวนดี้.
Author
ป้าเวนดี้.
Published
กรุงเทพฯ : Think for Kids, 2562.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
A Magic AR Book ตะลุยยุคจูราสสิค / เรื่อง/รูป อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล.
Author
อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท์ ธิงค เทคโนโลยี จำกัด, 2556.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
A Magic AR Book ตะลุยโลกไดโนเสาร์ / เรื่อง อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ; รูป จินตนา จัตุชัย, สมัญญา สุทธิกาญจน์.
Author
อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ธิงค์ เทคโนโลยี จำกัด, 2556.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
A Magic AR Book ตะลุยโลกไดโนเสาร์ / เรื่อง อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล.
Author
อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2560].
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ABC สัตว์น่ารัก / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2562.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
IRobot หุ่นยนต์ทะลุจอ / ไลค์ฟ กิฟฟอร์ด : เรื่อง ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต : แปล.
Author
กิฟฟอร์ด, ไคล์ฟ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
iScience วิทยาศาสตร์ทะลุจอ / ไลค์ฟ กิฟฟอร์ด : เรื่อง ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต : แปล.
Author
กิฟฟอร์ด, ไคล์ฟ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Jurassic world ไดโนเสาร์คืนชีพ / แคโรไลน์ โรว์แลนด์ส : เรื่อง ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต : แปล.
Author
โรว์แลนด์ส, แคโรไลน์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
King in my heart / สมชาย ขจรศักดิ์ชัย.
Author
สมชาย ขจรศักดิ์ชัย.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
LarTo 3D.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556?]
Call Number
BS,ด ล265
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Once upon a time in Asean / กองบรรณาธิการแฟมิลี่วีคเอนด์.
Published
กรุงเทพฯ : แฟมิลี่ วีคเอนด์, 2557.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Thomas & Friends ราชาแห่งทางรถไฟ / Carlton Books, เรื่อง ; ลลิตา ผลผลา, แปล.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กระต่ายขายแครอต / เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์.
Author
ปรีดา ปัญญาจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอสซีจี, 2562.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กอด / เรื่องและภาพ : ด.ญ.กระเบื้อง.
Author
ด.ญ.กระเบื้อง.
Published
กรุงเทพฯ : ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น, 2560.
Call Number
BS
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles