Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุคลบาท เรื่องศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง ชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Author
ชูสิทธิ์ ชูชาติ.
Published
เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
Call Number
923.1593 ช691จ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
84 พรรษา ราชาผู้พิทักษ์ / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2554.
Call Number
923.1593 ปต818
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ญี่ปุ่นสมัยใหม่ = Modern Japan / ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า.
Author
ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
Call Number
952.03 ศ676ญ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
บันทึกความจงรัก / คณะผู้จัดทำ บัณฑิต ศรไพศาล ... [และคนอื่น ๆ].
Published
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560.
Call Number
923.1593 บจ268 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. 2451 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ; บรรณาธิการ ระชา ภุชชงค์.
Author
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
Published
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561.
Call Number
959.3057 จ657พ 2561
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2560.
Call Number
927 สว647 2560
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
สารสนเทศภูมิศาสตร์กลุ่มป่าแก่งกระจาน = GIS database of Kaeng Krachan forest complex / โดย ธรรมนูญ เต็มไชย, ทรงธรรม สุขสว่าง, พันธุ์ทิพา ใจแก้ว.
Author
ธรรมนูญ เต็มไชย.
Published
เพชรบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560.
Call Number
915.93 ธ177ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, [2561].
Call Number
923.1593 น981
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles