Search again

Found: 26  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Bunpo o oshieru : Jissai no bamen de tsukaeru yoni naru tameni / Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Hitsuji Shobo, 2010.
Call Number
495.6071 Bu942
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
E de wakaru Nihongo tsukaiwake jiten 1000 / [chosha Ogiwara Chikako].
Author
Chikako, Ogiwara.
Published
Tokyo : Aruku, c2010.
Call Number
495.6312 Ed22
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gendai shakai : daigaku juken rakuraku bukku / Masahiro Shimizu; Kou Matsumoto.
Author
Shimizu, Masahiro.
Published
Tokyo : Gakkenkyoikushuppan, 2010.
Call Number
300 Sh556G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gokakudekiru nihongo noryoku shiken enu shi go : shin shiken taio / Ichikawa, Ayako.
Author
Ichikawa, Ayako.
Published
Tokyo : Aruku, 2010.
Call Number
495.6835 Ic16G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Jitsuryoku appu! Nihongo Noryoku Shiken. chokai = The preparatory course for the Japanese Language Proficiency Test / JLCI Shin Shiken Kenkyukai, daihyo Matsumoto Setsuko.
Published
Tokyo : Yunikomu, 2010.
Call Number
495.6824 Ji61
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Jitsuryoku appu! Nihongo Noryoku Shiken. N5, Yomu : moji, goi, bunpo = The preparatory course for the Japanese Language Proficiency Test / hencho, Hoshino Keiko, Matsumoto Setsuko.
Author
Hoshino, Keiko.
Published
Tokyo : Yunikomu, c2010.
Call Number
495.6824 Ho825J
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kaku koto o oshieru / Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : The Japan Foundation, 2010.
Call Number
495.6071 Ka13
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kangaete toite manabu Nihongo kyoiku no bunpo / Harasawa Itsuo.
Author
Harasawa, Itsuo.
Published
Tokyo : 3A Corporation, 2010.
Call Number
495.6071 Ha254K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo challenge. N4, Grammar and reading practice = Nihongo challenge.N4, Gramtica e exerccios de leitura / [chosha, Yamabe Mariko ... [el at.].
Published
Tokyo : Asuku, 2010.
Call Number
495.682421 Nh691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo noryoku shiken moshi to taisaku N3 = The Japanese language proficiency test practie exams and strategies N2 / Shin JLPT Kenkyukai cho ; Asuku Shuppan Henshubu hen.
Published
Tokyo : Asuku Shuppan, 2010.
Call Number
495.6824 Nh691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo noryoku shiken N4 yosomondaishu. / Kokusho Nihongo Gakko.
Author
Kokusho, Nihongo Gakko.
Published
Tokyo : Kokusho Kankokai, 2010.
Call Number
495.6 Ko79N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo shuchu toreningu : shokyu koki chukyu de reberu appu shitai hito ni saiteki : an intensive training cour[s]e in Japanese / editors, Hoshino Keiko, Endo Ranko.
Author
Hoshino, Keiko.
Published
Tokyo : Aruku, 2010.
Call Number
495.6824 Ni691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo so-matome : Goi "Nihongo noryoku shike / Hitoko Sasaki, Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo. : Asuku Shuppan, 2010.
Call Number
495.681 Sa252N
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo so-matome N3 kanji / Hitoko Sasaki, Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asuku Shuppan, 2010.
Call Number
495.6 Sa252Ni
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo somatome N2 : bunpo = grammar / Hitoko Sasaki, Noriko Matsumoto.
Author
Sasaki, Hitoko.
Published
Tokyo : Asuku, 2010.
Call Number
495.6 Sa252Nb
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles