Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
82-Yŏnsaeng Kim Chi-yŏng : Cho Nam-ju changpyŏn sosŏl = 82년생 김 지영 : 조 남주 장편 소설 / Cho, Nam-ju.
Author
Cho, Nam-ju.
Published
Seoul : Minŭmsa, 2016.
Call Number
Fic Ch545E
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chimmuk ŭi mirae oe 8-pyŏn : 2013-yŏndo che 37-hoe Yi Sang Munhaksang chakpumjip = 침묵 의 미래 외 8편 : 2013년도 제 37 회 이 상 문학상 작품집 / Ae-ran Kim.
Author
Kim, Ae-ran.
Published
Seoul : Munhak Sasang, 2013.
Call Number
Fic Ki49C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Chŏnggŭl malli : Cho Chŏng-nae changpyŏn sosŏl = 정글 만리 : 조 정래 장편 소설. / Chŏng-nae Cho.
Author
Cho, Chŏng-nae.
Published
Seoul : Haenaem, 2013.
Call Number
Fic Ch545C
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Godeung-eo = 고등어 / Gong, Ji-yeong.
Author
Gong, Ji-yeong.
Published
aSeoul : Hainaim, 2017.
Call Number
Fic Go638G 2017
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hae chil muryŏp = 해 질 무렵 / Sŏg-yŏng Hwang.
Author
Hwang, Sŏg-yŏng.
Published
Kyŏnggi-do P''aju-si : Munhak Tongne, 2015.
Call Number
Fic Hw991Ha
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Hanguk myeongjak soseol = 한국 명작소설 / Injik I ... [et al.].
Published
Seoul : Bijeon Bienpi, 2017.
Call Number
Fic Ha239
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Its okay, its love = 괜찮아, 사랑 이야 / No Hye-Yong.
Author
No, Hye-Yong.
Published
Seoul : Puk Logŭ K''ŏmp''ŏni, 2016.
Call Number
Fic No739I
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kaebap paragi pyŏl : Hwang Sŏg-yŏng sosŏl / Hwang Seog-yeong.
Author
Hwang, Seog-yeong.
Published
Seoul : Munhak Tongne, 2008.
Call Number
Fic Hw991K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kaebap paragi pyŏl : Hwang Sŏg-yŏng sosŏl = 개밥바라기별 : 황석영소설 / Hwang Seog-yeong.
Author
Hwang, Seog-yeong.
Published
Seoul : Munhak Tongne, 2013.
Call Number
Fic Hw991K 2013
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Oksusu wa na oe 7-pyŏn : 2012 che 36-hoe Yi Sang Munhaksang chakpumjip =2012 제 36 회 이 상 문학상 작품집 : 옥수수 와 나 외 7편 / Young-ha Kim.
Author
Kim, Young-ha.
Published
Seoul : Munhak Sasangsa, 2012.
Call Number
Fic Ki49O
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Only one step to love = 사랑까지 딱 한 걸음 / Shim Seung-Hyun.
Author
Shim, Seung-Hyun.
Published
Gyeonggi : Wisdomhouse Mediagroup, 2017.
Call Number
Fic Sh556O
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Ppuri iyagi oe 7-pyŏn : 2015-yŏndo che 39-hoe Yi Sang Munhaksang chakpumjip = 뿌리 이야기 외 7편 : 2015 년도 제 39회 이 상 문학상 작품집 / Sum Kim.
Author
Sum, Kim.
Published
Seoul : Munhak Sasang, 2015.
Call Number
Fic Su955P
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Princess Duk Hae : the last princess in Chosun Dynasty = 조선의 마지막 황녀 덕혜옹주 : 권비영 장편소설 / Bee Young Kwon.
Author
Bee, Young Kwon.
Published
Seoul : Dasan Books, 2009.
Call Number
Fic Be414P
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Sin kwa hamkke : Chu Ho-min manhwa = 신과함께 : 주호민만화 / Ho-min Chu.
Author
Ho-min, Chu.
Published
Kyŏnggi-do P''aju-si : Aeni Puksŭ, 2018.
Call Number
Fic Ho678S
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Sin kwa hamkke : Chu Ho-min manhwa = 신과함께 : 주호민만화 / Ho-min Chu.
Author
Ho-min, Chu.
Published
Kyŏnggi-do P''aju-si : Aeni Puksŭ, 2018.
Call Number
Fic Ho678S 2018
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles