Search again

Found: 405  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
250 Chinese words to get you around Beijing / Li Jiequn, Li Jieming.
Author
Li, Jiequn.
Published
Beijing : Sinolingua, c2005.
Call Number
495.1 Li693T
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
300 คำเที่ยวทั่วจีน = 300 ci chang yu zhongguo = Travelling around China with 300 words.
Published
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she, 2005.
Call Number
495.183421 ส647
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
A handbook of chinese basic forms focused on communication / Zhu Zhi Ping.
Author
Zhu, Zhi Ping.
Published
Beijing : World Publishing Corporation, 2008.
Call Number
495.15 Zh63A
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
A key to Chinese speech and writing = Han yu yu yan wen zi qi meng / Joel Bellassen ; with the collaboration of Zhang Pengpeng ; translator, Christian Artuso .
Author
Bellassen, Joel.
Published
Beijing : Sinolingua, 1997
Call Number
495.1 Be436K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
A Selected collection of the Great learning / Fu Yunlong, Cai Xiqin.
Author
Fu, Yunlong.
Published
Beijing : Sinolingua, c2006.
Call Number
808.81 Fu949S
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Ai de jiao yu / Yamiqisi zhu ; Xia Mianzun yi ; Feng Zikai cha tu.
Published
Guilin : Guangxi Narmal University Press, 2004.
Call Number
Fic Ai288
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
An Artists quest, the paintings of Zhang Kexin / Zhang Kexin, Wongthong Suriyant ; edited by Margaret Zhang.
Author
Kexin, Zhang.
Published
Thailand : New Waitek Company Limited, 2002.
Call Number
709.51 Ke43A
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Appreciation : advanced chinese : reading and writing / Liu Lanmin.
Author
Liu, Lanmin.
Published
Beijing : Beijing Normal University Press, 2008.
Call Number
495.18 Li783A
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Aria the scarlet ammo = 绯弹的亚里亚 : 小舞一画集 / Xiao wu yi, Cao yi bing.
Published
Zhangsha : Hu nan mei shu chu ban she, 2012.
Call Number
741.5 Ar696
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Art designing / Group of researcher.
Published
Taipei, Taiwan : Zhong yi publishing, 2005.
Call Number
495.1 Ar784
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Autumn & winter / Group of researcher.
Published
Taipei, Taiwan : Zhong yi publishing, 2005.
Call Number
495.1 Au941
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao bei di yi = baby first / Nansheng Xia.
Author
Xia, Niansheng.
Published
[Beijing] : Beijing Normal University Publishing Group, 2008.
Call Number
813.54 Xi6B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao kan yu yan ji chu jiao cheng / Xiao Li bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2005.
Call Number
495.1824 Ba221
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Bao zhi shang de Zhongguo : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng / Wang Hailong zhu = Reading China through newspaper contextual comprehesion & pedagogical practice / Hailong Wang .
Author
Wang, Hailong.
Published
Beijing : Peking University Press, 2004.
Call Number
495.1824 Wa246B
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Beautiful childhood : the most classic Chinese fable ( full color pictures phonetic ) / Zui Jingdian Zhongguo Yuyang Gushi.
Published
China : Jilin Publishing Group Co.. Ltd., 2013.
Call Number
E Bu384
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles