Search again

Found: 361  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
1 ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย / โดย เสลา เรขะรุจิ.
Author
เสลา เรขะรุจิ,
Published
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2510.
Call Number
070.172 ส932ห
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 เจ้าฟ้าและเสนาบดี / อุดม ประมวลวิทยา.
Author
อุดม ประมวลวิทยา.
Published
พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
Call Number
920.09593 อ785ร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
12 จอมทัพไทย/ ศรีพนม สิงห์ทอง.
Author
ศรีพนม สิงห์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2506.
Call Number
923.2593 ศ228ส
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
20 นวนิยาย และวรรณคดีเอกของโลก / เรียบเรียงโดย อ. ประมวลวิทย์ (นามแฝง)
Author
อุดม ประมวลวิทย์.
Published
พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2505.
Call Number
809 อ785ย
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
27 ล้านศพ ใน 4 สงครามใหญ่ / เรียบเรียงโดย อุดม ประมวลวิทย์.
Author
อุดม ประมวลวิทย์.
Published
พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2508-2509.
Call Number
940.3 อ785ย
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
30 ชาติ ในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Author
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Published
พระนคร : โรงพิมพ์รับพิมพ์, 2498.
Call Number
305.895919 บ423 2498
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
49 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส.
Author
พิมาน แจ่มจรัส.
Published
พระนคร : ผ่านฟ้าพิทยา, 2506.
Call Number
923.1 พ729ส 2506
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กฎแห่งกรรม ธรรมปฎิบัติ / ของ ท. เลียงพิบูลย์.
Author
ท. เลียงพิบูลย์.
Published
[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2513.
Call Number
294.3422 ท111 กฏ
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กฎแห่งกรรม เรื่องค่าของความดี, ความกตัญญูของสัตว์, มุสา, ผู้ทรงศีล / ท. เลียงพิบูลย์.
Author
ท. เลียงพิบูลย์.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2511.
Call Number
294.3422 ท111กร
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กบฎ ร.ศ.130 (การปฎิวัติครั้งแรกของไทย) / เหรียญ ศรีจันทร์ และ เนตร พูนวิวัฒน์.
Author
เหรียญ ศรีจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : คัมภีร์, 2519.
Call Number
303.64 ห728ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและการรบที่ปากน้ำเจ้าพระยาสมัย ร.ศ. 112 / โดย แชน ปัจจุสานนท์ และ สวัสดิ์ จันทนี.
Author
แชน ปัจจุสานนท์,
Published
กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2518.
Call Number
959.306 ช791ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา / สมจัย อนุมานราชธน.
Author
สมจัย อนุมานราชธน.
Published
กรุงเทพฯ : พระจันทร์, 2509.
Call Number
327.593 ส235ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
การบูรณะชนบทไทย / นิสิตนักศึกษาบูรณะชนบท.
Author
นิสิตนักศึกษาบูรณะชนบท.
Published
[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2511.
Call Number
302.14 น696ก
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles