Search again

Found: 44  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Bunpo o oshieru : Jissai no bamen de tsukaeru yoni naru tameni / Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : Hitsuji Shobo, 2010.
Call Number
495.6071 Bu942
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Donna toki do tsukau Nihongo hyogen bunkei jiten / Tomomatsu Etsuko, Miyamoto Jun, Wakuri Masako.
Author
Tomomatsu, Etsuko.
Published
Tokyo : Aruku, 2010.
Call Number
495.603 To661D
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
E de wakaru Nihongo tsukaiwake jiten 1000 / [chosha Ogiwara Chikako].
Author
Chikako, Ogiwara.
Published
Tokyo : Aruku, c2010.
Call Number
495.6312 Ed22
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gendai shakai : daigaku juken rakuraku bukku / Masahiro Shimizu; Kou Matsumoto.
Author
Shimizu, Masahiro.
Published
Tokyo : Gakkenkyoikushuppan, 2010.
Call Number
300 Sh556G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Gokakudekiru nihongo noryoku shiken enu shi go : shin shiken taio / Ichikawa, Ayako.
Author
Ichikawa, Ayako.
Published
Tokyo : Aruku, 2010.
Call Number
495.6835 Ic16G
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Jitsuryoku appu! Nihongo Noryoku Shiken. chokai = The preparatory course for the Japanese Language Proficiency Test / JLCI Shin Shiken Kenkyukai, daihyo Matsumoto Setsuko.
Published
Tokyo : Yunikomu, 2010.
Call Number
495.6824 Ji61
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Jitsuryoku appu! Nihongo Noryoku Shiken. N5, Yomu : moji, goi, bunpo = The preparatory course for the Japanese Language Proficiency Test / hencho, Hoshino Keiko, Matsumoto Setsuko.
Author
Hoshino, Keiko.
Published
Tokyo : Yunikomu, c2010.
Call Number
495.6824 Ho825J
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kaiteiban donnatoki dotsukau nihongo hyogen bunkei 500 = 500 essential japanese expressions: a guide to correct usage of key sentence patterns / Etsuko Tomomatsu, Jun Miyamoto, Masako Wakuri.
Author
Tomomatsu, Etsuko.
Published
Tokyo : ALC, c2010.
Call Number
495.6 To661K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kaku koto o oshieru / Kokusai Koryu Kikin.
Published
Tokyo : The Japan Foundation, 2010.
Call Number
495.6071 Ka13
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Kangaete toite manabu Nihongo kyoiku no bunpo / Harasawa Itsuo.
Author
Harasawa, Itsuo.
Published
Tokyo : 3A Corporation, 2010.
Call Number
495.6071 Ha254K
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Lifein Japan : nihon de kuraso eigo purasu nihongo / Jelly Beans ... [et al.].
Published
Tokyo : Jetibipaburisshingu, 2010.
Call Number
495.6 Li722
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Mimi kara oboeru nihongo noryoku shiken bunpo toreningu N 4 : Shin shiken taio / Eriko Ando, Kazu Imagawa.
Author
Ando, Eriko.
Published
Tokyo : Aruku, 2010.
Call Number
495.6 An552M
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihon jijo, Nihon bunka o oshieru / Kokusai Koryu Kikin cho.
Published
Tokyo : Hitsuji Shobo, 2010.
Call Number
495.6071 No691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongnoryoku shiken N1-N2 shiken ni deru kanji to Goi / Yumiko Tsutsui, Reiko Omura, Tamiko Kita.
Author
Tsutsui, Yumiko.
Published
Tokyo : Kirihara shoten, 2010.
Call Number
495.6076 Ts882N 2010
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
Nihongo challenge. N4, Grammar and reading practice = Nihongo challenge.N4, Gramtica e exerccios de leitura / [chosha, Yamabe Mariko ... [el at.].
Published
Tokyo : Asuku, 2010.
Call Number
495.682421 Nh691
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles