Search again

Found: 3,750  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ธ ทรงอุปถัมภ์พระศาสนา" จัดทำโดย กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
Call Number
CDM0351
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
1 ทศวรรษ "โครงการพัฒนาชีวิตครู" เรียนรู้จากประสบการณ์...สู่อนาคตแห่งความสำเร็จ / ธนาคารออมสิน.
Published
กรุงเทพฯ : ธนาคารออมสิน, 2553.
Call Number
CDM4533
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
1 ทศวรรษ โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / คณะผู้จัดทำ วิเคราะห์/เรียบเรียง อริยา พรหมสุภา, เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ.
Author
อริยา พรหมสุภา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558].
Call Number
CDM5544
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
1 ปี สึนามี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
Author
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547.
Call Number
CDM1598
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ; โชตวิชช์ สุวงศ์, พรเพ็ญ บำรุงสิน, เรียบเรียง.
Author
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 2559.
Call Number
CDM5653
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
10 สุดยอดโปรแกรมสร้างนามบัตร บริษัท เจเนซีส มีเดียคอม จำกัด.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท เจเนซีส มีเดียคอม, 2551.
Call Number
CDM3652
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
10 สุดยอดโปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2550?]
Call Number
CDM2378
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
10 โปรแกรม แกล้งเพื่อนแบบขำๆ
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป, [2552?]
Call Number
CDM3329
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
100 ปี กรมทางหลวง 2455-2555 กรมทางหลวง.
Author
กรมทางหลวง.
Published
กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2556-
Call Number
CDM4817
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
100 ปี กรมที่ดิน กรมที่ดิน.
Author
กรมที่ดิน.
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
Call Number
CDM4397
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

image
100 ปี การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ; วสันต์ แจ้งยอดสุข ... [และคนอื่น ๆ].
Author
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, 2549.
Call Number
CDM1965
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
1001 คำศัพท์พิชิตข้อสอบ IELTS และข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ Activating 1001 academic words for IELTS / Keith Burgess, เขียน ; สิรญา หงษ์หยก, แปล ; ศรีภูมิ อัครมาส, บรรณาธิการฉบับแปล.
Author
เบอร์เจส, คีธ.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท แอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), 2555.
Call Number
CDM4933
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
108 1009 เทคโนโลยีลับสมอง
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2550.
Call Number
CDM2401
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
108 Q & A Web แก้สารพัดปัญหาการสร้างและดูแลเว็บไซต์ ธงชัย ฤทธิบุญไชย.
Author
ธงชัย ฤทธิบุญไชย.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553.
Call Number
CDM4162
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

image
108 เคล็ดลับเก่ง Illustrator CS
Published
กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2550.
Call Number
CDM2632
Location
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles